Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

79 Grunt Abrahama provazníka

f 246a

Letha Páně 1584 podle zápisu knih starejch skoupenejch v kůži červené v listu 107 nadepsaný Abraham provazník má grunth svůj od purgmistra a starších města Strážnice za summu 134 zl koupenej. Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 92 vyplnil 27 zl a od téhož letha 92 do letha 93, též 94 zadržel 53 zl. A tak ještě mimo ty zadržalé od letha 1595 při Vánocích rok po roku po 8 zl dopláceti zuostává 54 zl. Ta všecka summa i ty zadržalé náleží obci městské strážnicské. Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Izák Uher, Samuel kněz, Abraham Doročin syn S R S A N R.

Jakož jest Abraham provazník Žid obci městské strážnické 53 zl zadržalých položiti měl, i poněvadž člověk chudý jest a nemaje jich odkud vzíti, k snažné prozbě jeho od něho s poručení p(ana) Jana Šponara z Blinzdorfu p(an) purgkmistr a rada 8 zl přijali. A tak ještě všeho za týž grunth svůj dopláceti má od letha 95 99 zl.
f 246b
Letha 1595 Abraham provazník Žid prodal a položil obci městské za grunth peněz purgkrechtních 8 zl.
Letha 96 položil Abraham provazník obci městské 8 zl.
Letha 1597 položil obci městské Abraham provazník 8 zl.
Leta 1598 položil Abraham provazník za grunt svůj obci městské 8 zl. Act(um) za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta 99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Abraham provazník obci městské 8 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Abraham provazník položil obci 4 zl.
Leta 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Abraham provazník obci městské 4 zl.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského položil Abraham provazník za gr(unt) obci městské 3 zl.
Letha 1603 za purg(mistra) Martina Rožumberského položil Abraham provazník za g(runt) obci městské 7 zl.
Letha 1604 za purg(mistra) Martina Rožumberského položil Abraham provazník za g(runt) obci městské 8 zl.

Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty ten svrchu psaný podsedek ujal Markus, syn Abrahama provazníka, a má za něj obci městské summy, což na něm mají, totiž 33 zl vyplatiti, placením od letha 1609 po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Izák Kojetínský, Mojžíš Čechtinský S.R.S.A N.
Letha 1609 i za 1610 rok za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Markus provazníků za gr(unt) obci městské 6 zl.

f 247a
Letha 1612 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Markus provazníků za rok 1611 obci městské 4 zl.

Letha 1614 za purgkmistra ut s(upr)a Markus provazníků syn Žid prodal podsedek ut s(upr)a na ten Izákovi Lipen(skému) spůsob, aby za něj doplatil to, což se zůstává obci městské, totiž 23 zl, placením od letha ut s(upr)a po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za téhož Izáka Lipenského Lazar krejčí, Josl Hluchý a Nedvěd krejčí S R S.
Letha 1614 za purgk(mistra) ut s(upr)a položil Izák Lipenský za grunt svůj obci městské 4 zl.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Izák Lipenský za grunth svůj obci městské 4 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Izák Lipenský položil za grunt obci městské peněz ročních 3 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Izákh Lipenský položil za grunt svůj obci městské 4 zl.
Letha Páně 1618 za purkmistra Bartoloměje Šlechty Izákh Lipenský položil za gr(unt) obci městské 4 zl.

Pustý

Letha 1660 dne 16.Januarii za purgkmistra Václava Mračny a spoluradních jeho ten grunt nadepsaný poněvadž od mnoha leth pustý a toliko holé místo zůstávalo, nápadníci po neb(ožtíku) Giplovi Židu prodali jsou za hotových 5 zl Davidovi Polákovi Židu. A poněvadž na tom gruntě obci městské ještě 4 zl náleží, takové peníze bude povinen David Polák při každých posudcích po 1 zl splacovati. O(devzdán) z(a) v(olný) a s(vobodný). Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Jelen krejčí a Jelen Slavkovský S R S a N R.
Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického položil David Polák k obci městské 1 zl.

Pusté