Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

79 Grunt Václava Hynka

f 564a

Letha [15]93 Václav vejš psaný koupil jest podsedek od Pavla Tesaře za 28 zl. Závdanku témuž Pavlovi dal 2 zl a mimo to ten Pavel témuž Václavovi, což jemu na tom podsedku zůstávalo, prodal 16 zl. A tak ještě Václav dopláceti má při Vánocích od letha [15]94 obci lhotské ještě 10 zl po 2 zl.
Letha [15]94 položil Václav Hynků za podsedek svůj obci lhotské peněz purgkrecht[ních] 2 zl.
Letha [15]95 položil Václav Hynků za podsedek obci lhotské
2 zl.
Rukojmě za placení [a] opravu gruntu i povinnosti panské Jan Vatků, Martin Ondrušů SRSN.
Letha [15]96 položil Václav Hynků za podsedek peněz obci 2 zl.
Leta [15]97 položil Václav Hynků za svůj podsedek peněz obci 2 zl.

Téhož letha [15]97 prodán podsedek od Václava Hynkového Urbanovi Blahovi ze čtvrtí roli za summu 12 zl. Závdanku položil při odevzdávce nic. Platiti má od leta [15]98 po 2 zl a od leta [15]99 po 1 zl. Rukojmě Macek Křižanů, Jura Urbánků, Martin Ondrušů S.R.S.A.N.
f 564b
Leta [15]98 položil Václav Hynka Křižanového peněz ročních, kteréž se uvolil na místě Urbana Blahového obci lhotské zaplatiti, ostatních peněz 2 zl.

Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového Urban Hloušků prodal podsedek ze čtvrtí roli Janovi Malému za hotových 1 zl 15 gr a tak jej zaplacený má. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] za opravu gruntu a povinnosti JM Páně Jan Pěnice, Jan Kučerků S.R.S.N.
A k tomu gruntu Urban přidal Janovi Malému oujezdek rži a vymínil jedny honce roli pod strážnickou cestou k jaři.

Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového fojt a starší tento pustý podsedek prodali Urbanovi Hlouškovi ze čtvrtí roli za 4 zl bez závdanku a platiti má od letha 1605 po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za opravu a povinnosti panské Martin Slovák, Jíra Rabáků, Macek Hladný S.R.S.N.

Pusté místo

Letha 1613 za fojta Václava Roškovýho starší prodali požár ut s[upr]a ze čtvrtí roli, z loukami a jiným k tomu příslušenstvím Janovi Bučkovi za 12 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Bakovský, Martin Lipnický SRSN.

Pusté