Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

79 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Jalového

f 205a

K tomu statku jest nápadnice Kuna a Anka macocha její druhá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 14 Mikuláše Holého posledních peněz zaplacených 27 zl, placení po 2 zl až se Pinkusce Židovce 3 zl vyplní.
Vinohrad v Beraní hoře zaplacený za 50 zl.
Summa statku 77 zl.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
P[anu] Janu Skřičkovskýmu za obilí 1 zl 15 gr.
Tomášovi Janošovýmu za víno 11 gr 4 den.
Viktorinovi Podolskýmu za oves 9 gr.
Levovi Židu dluhův 8 zl.
Summa dluhův 10 zl 5 gr 4 den.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 66 zl 24 gr
3 den. Dělíc to na 2 díly, přijde každému na díl jeho po 33 zl 12 gr 1 ½ den.

Anna macocha přijala na díl svůj podsedek i s tím, což na něm zaplaceno jest 27 zl. Zuostává se jí dodati na doplnění dílu jejího ještě 6 zl 12 gr 1 ½ den.
f 205b
Kuna nápadnice přijala na svůj díl vinohrad v Beraní hoře ve 50 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 33 zl 12 gr 1 ½ den. Zuostává dopláceti na zaplacení dluhův 10 zl 5 gr 4 den a macoše naposledy 6 zl 12 gr 1 ½ den, placením od letha 1607 po 3 zl.