Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

79 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Lopašovského

f 266a

Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového sepsán tento statek, k němuž jest jeden sirotek jménem Martin a Kateřina mateř jeho druhá.

Náleží jim spravedlnosti na gruntě 69 Anny Lopašovské zaplaceného i s poraženým dílem sumy 37 zl 23 gr 4 den. Ty jim půjdou, jakž při gruntě zapsáno, po vybrání jiných nápadníků.
To dělíc na dva díly, dostane se každému na díl jeho po
18 zl 26 gr 5 ½ den.
O jiné více spravedlnosti věděti se nemůže.