Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

8 Grunt Jana Šebového

f 50a

Ten Jan Šebů drží grunth po nebož[tíkovi] Václavovi otci svém zaplacenej. Správu dávají starší lhotský, že by měl sirotek po nebožtíku Urbanovi, synu dotčeného Václava Šebového, jménem Barbora zůstati měla. I sloužíc táž Barbora v Skalici, kde se jest odtud poděla, o tom se neví. A jestliže se najde, povinnen bude vejš psaný Jan Šebů se s tímž sirotkem Barborou o ten podsedek urovnati.

Letha [15]96 ten grunth jest prodán Jírovi Zárubovi za 10 zl. Na to položil týž Záruba Janovi Šebovi 1 ½ zl a platiti jej má od letha [15]97 po 1 zl. Ty peníze náleží osobám těmto:
Janovi Šebovi 3 ½ zl.
Barboře sestře jeho též náleží 5 zl. Ta Barbora se skurvila, spravedlnost její těch 5 zl na Jeho [Mil]ost Pána připadla.
Rukojmě za placení, opravu i povinnosti panské Jakub Šustalů, Jan Tkadleček S.R.S.N. Platiti týž grunt má od letha [15]97 po 1 zl.
f 50b
Leta [15]97 ten podsedek napřed psaný prodal Jíra Záruba Jurovi Šavrňovi za sumu 24 zl. Závdanku položil při odevzdávce 2 zl a ostatek platiti má od leta [15]97 po 2 zl. Ten závdanek přijal Jíra Záruba. R[ukojmě] s[líbili] za o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Pavel Rožků, Jan Vašků S.R.S.N.
Téhož leta [15]97 položil ročních peněz Jura Šavrňa 2 zl. Z toho dáno Jírovi Zárubovi 1 zl a po Barboře, která se zmrhala, j[es]t dáno do jiných peněz sirotčích 1 zl.
Leta [15]98 položil Jura Šavrňa za grunt 2 zl. Z toho dáno Susových Jakubovi jináč Zárubovi 1 zl a po Barboře k ruce JM přijato 1 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jíra Šavrňa za grunth svůj 2 zl. Z toho přijato po Barboře k ruce JM Páně
1 zl a na nápad[níky] Jíry Záruby do truhlice sir[otčí] vloženo 1 zl. Dáno Matějovi, muži Zuzanny, dceři n[ebožtíka] Jakuba Záruby.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jíra Šavrňa za grunt svůj 2 zl. Ty jsou vydány Zuzanně na díl její.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Šavrňa za grunt 1 zl. Ten jest přijat k ruce J.M. Páně po sirotku zběhlém.

Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového Jíra Šavrňa prodal podsedek ut s[upr]a Mikulášovi Prachařovému za summu 27 zl. Závdanku jemu dal 1 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Tkadleček a Řehoř Slovák S.R.S.A N.

f 51a
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Mikuláš Prachařů za g[runt] 2 zl. Z toho dáno Matěji Zárubovi 1 zl a k ruce Jeho Milosti Páně po Barboře zběhlé 1 zl.

[Pusté]

Letha 1610 za fojta Martina Lišky Jíra Šavrňů prodal týž svrchu p[saný] podsedek požár Janovi Starého z Mudlínova za summu 12 zl bez závdanku, platiti má od letha 1611 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Šavrňův, Jíra Janíkův S.R.S.a N.

Letha 1612 za fojta Václava Liškového Jan Starého prodal požár ut s[upr]a Jírovi Liškových za sumu 12 zl bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Křižanů, Jíra Černický S.R.S.N.

Jíra Lišků tento požár pustil Janovi Pavlových, aby jej sobě stavěl a podle zápisu ut s[upr]a doplatil. Odevzdán za volný. Rukojmě ut s[upr]a.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jan Pavlových položil za grunt svůj nápad[níkům] Pechy Šavrňového 1 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jan Pavlíkových(!) položil za grunt peněz ročních nápadníkům Pechy Šavrňového 1 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jan Pavlových položil za grunt nápad[níkům] Pechy Šavrňového 1 zl. Ten jest vydán Jurovi Pechy Šavrňového.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Jan Pavlových položil za g[runt] nápadníkům Pechy Šavrňového 1 zl. Ten jest vydán Jurovi Pechy Šavrňového.
Pusté

Letha 1630 za fojta Václava Rožka Jíra Pechů majíc nápad na podsedku ut s[upr]a prodal jej Jírovi Vykoukalovi bez závdanku za summu 8 zl, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Stehlík a Martin Šulíků S.R.S.a N.
f 51b
Letha 1634 za fojta Pavla Mumáňa Jura Vykoukal položil za grunt svůj Jurovi Pechovému 1 zl.
Letha 1635 za fojta Martina Šulíka Jíra Vykoukal položil za grunt Jurovi Pechovému 1 zl.
Letha 1636 za fojta Martina Zákrska Jíra Vykoukal položil za grunt Jurovi Pechovému 1 zl.
Letha 1640 za fojta Martina Šulíka Jíra Vykúkal položil za grunt 1 zl. Ten přijal Jura Pechův.
Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového Jíra Vykoukal položil za grunt Jírovi Pechňovému 1 zl.

Letha 1646 za fojta Jana Pecha prodán jest podsedek s povolením vrchnosti Jírovi Chrtovi bez závdanku za 8 zlm, platiti jej má rok po roku po 1 zlm. A tak za volný a svobodný odevzdán. Rukoj[mě] Jíra Zapletal, Adam Smola S.R.N.