Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

8 Grunt Martina Štočka ševce

f 71a

Letha Páně 1586 podle zápisu knih starejch purgkrechtních černejch v listu 64 nadepsaný Martin Štoček koupil ten grunth od Šimka Sládka za 155 zl. Na to jest vyplnil závdanku a peněz ročních až do letha [15]93 140 zl a letha 1594 zadržel 5 zl. A tak ještě od letha [15]95 při Vánocích po 5 zl dopláceti zůstává mimo ty zadržalé 10 zl.
Ta summa těmto osobám níže psaným náležeti bude i s těmi zadržalejmi:
Item Adamovi Oustskému 11 zl.
Item Jiříkovi Hrnčířovi předních peněz 4 zl.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských Pavel Bílek a Jan Štoček S R S A N.
Letha [15]94 Martin vejš psaný položil za grunth svůj peněz purgkrechtních Adamovi Oustskému 11 zl. A tak tu žádné spravedlnosti tenž Adam na tom gruntě více nemá.
Letha [15]95 Martin vejš psaný položil za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl. Ty sou vydány Jiříkovi Hrnčíři.
A tak grunt svůj zaplacenej má.
f 71b
Letha 1602 za plesníka Eliáše Rybáře přijato ze statku n[ebožtíka] Martina Štočka za g[runt] obci městské skoupených peněz 7 zl.

Letha 1602 za plesníka Eliáše Rybáře prodán grunt pozůstalý po n[ebožtíku] Martinovi Štočkovi z jednou krávú, z pasekou a jedním [nečitelné] Lidě, pozůstalé vdově po témž n[ebožtíku] Martinovi Štočkovi za summu 162 zl. Místo závdanku srazila sobě dílu svého 18 zl 22 ½ gr a tak zůstává dopláceti mimo poražení dílu svého summy 142 zl 7 ½ gr osobám těmto: k obci městské 86 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Štočka 56 zl 7 ½ gr, placením od letha 1603 po 8 zl. Odevzdán jí za volný a svobodný. Rukojmě Martin Malíků, Jurka Švec, Jan Lazebník S.R.S.N.
Letha 1603 za plesníka Lukáše Kutějkového položila Lida Štočkova za g[runt] k obci městské 3 zl.

Letha 1607 za plesníka Jana Štočka rybáři strážnicští prodali podsedek požár svrchu psaný Šimkovi Holešovskýmu za summu 50 zl bez závdanku, platiti má od letha 1608 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Ondra Smejkal, Pavel Pikhart S.R.S.A N.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského položil Šimek Holešovský za grunt obci městské 2 zl.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského položil Šimek Holešovský za grunt k obci městské 3 zl.
Letha 1610 za plesníka Václava Koudelky položil Šimek Holešovský za g[runt] obci městské 3 zl.

Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Šimek Holešovský za g[runt] obci městské 3 zl.
Letha 1612 za plesníka Vácslava Koudelky položil Šimek Holešovský za grunt obci městské 3 zl.
f 72a
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položila Dorota, vdova po n[ebožtíku] Šimkovi Holešovským, za g[runt] k obci městské 3 zl.
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitule položil Mikuláš Tichý, manžel vdovy výš psané, za grunt obci městské 3 zl.
Leta Páně 1615 za plesníka Floriána Fitule Mikuláš Tichý položil za grunt peněz obci městské 3 zl.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriána Fitule Mikuláš Tichý položil za grunt obci městské strážnicské 3 zl.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Mikuláš Tichý položil za grunt obci městské strážnicské 3 zl.
Letha 1618 za plesníka Jana Svobody Mikuláš Tichý položil za grunt obci městské strážnické 3 zl.
Letha 1630 za plesníka Jana Macháčkového Mikuláš Tichý položil za grunth k obci městské 3 zl.

Letha a za plesníka ut s[upr]a Mikuláš Tichý prodal ten grunt svůj Řehořkovi Vítkovému z Veselí za summu 70 zl. Závdanku dal jemu při odevzdávce 14 zl, ostatek summy platiti má každoročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Vácslav Šlechta a Jan Dub S.R.S.a N.
Letha 1631 za plesníka Jana Macháčkového Řehoř Vítků položil za gr[unt] k obci městské 2 zl.
Letha 1632 za plesníka Václava Lipnického Řehoř Vítků položil za gr[unt] k obci městské peněz ročních 2 zl.
Leta 1633 za plesníka Jana Macháčkového Řehoř Vítků položil za gr[unt] k obci městské peněz ročních, které jsou na rathauz vodeslány, 1 zl 15 gr.
f 72b
Letha 1634 za plesníka Václava Lipenského Řehoř Vítků položil za grunt peněz k obci městské 1 zl 15 gr.
Letha 1635 za plesníka Václava Lipnického Řehoř Vítků položil za grunt peněz ročních, ty přijal k obci městské pan purgkmistr Jiřík Praštěk., 1 zl 15 gr.
Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského Řehoř Vítků položil za grunt k obci města Strážnice 1 zl 15 gr.
Letha Páně 1637 za plesníka Václava Lipenského Řehoř Vítků položil za grunt a řeku k obci města Strážnice 1 zl 15 gr.
Leta Páně 1638 za plesníka Václava Lipenského Řehoř Vítků položil za grunt a řeku k obci města Strážnice 1 zl 15 gr. Ten přijal pan purgkmistr Martin Mráz.

Leta 1639 za plesníka Ondřeje Eliášového dostal ten svrchu psaný grunt frejmarkem Jan Hučinský od Řehoře Vítkového na doplacení summy, placení ročně po 2 zl. A což na něm Řehoř Vítků měl, ty jest nadepsanému Janovi upustil a daroval. Rukojmě za všelijaké povinnosti Matouš Šašků a Václav Šlechta S R S N.
f 73a
Leta 1639 za plesníka Ondřeje Eliášového Jan Hučinský položil za grunt ročních peněz 1 zl. Ten jsou přijali pan purgkmistr Jiřík Praštěk k obci města Strážnice.