Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

8 Grunt Pavla Slavěčínského

f 65

Tenž Pavel Slavěčínskej má za podsedek svůj, mimo díl poražený Kateřiny manželky své, od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl sirot[kům] nebožt[íka] Martina Švirgy doplatiti 56 zl 19 gr 5 den.
Letha [15]94 položil Pavel vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních sirot[kům] vejš psaným 2 zl.
Letha [15]95 položil Pavel vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]96 položil Pavel vejš psaný za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
Leta [15]97 položil Pavel Slavičínský za grunt svůj peněz purgkrechtních na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Švirgy 2 zl.
Leta [15]98 položil Pavel Slavičínský za grunt svůj na sirotky n[ebožtíka] Martina Švirgy 2 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Pavel Slavičínský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Švirgy 2 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Pavel Slavičínský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Švirgy
2 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Pavel Slavičínský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Švirgy
2 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého jakož Pavel Slavičínský zůstával za grunt svůj sirotkům n[ebožtíka] Martina Švirgy dopláceti 40 zl 19 gr 5 den, takové peníze skoupil od Martina Valákového, manžela Zuzanny téhož n[ebožtíka] Martina Švirgy, za hotových 10 zl. A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.
f 65
Letha 1606 za fojta Jíry Vojíře ouřad kněždubský prodali podsedek z nivou pozůstalý po Mikulášovi Slavičínským Vaškovi Majůvkovi za summu 100 zl. Závdanku dal 6 zl, ten přijal Mikuláš Slavičínský, bratr neb[ožtíka] Pavla Slavičínského, ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Velický, Jíra Vřavů, Martin Polášků, Blažek Sirotů S.R.S.N.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a z dovolením Jich Milostí pánů poručníků Vašek Majůvka prodal podsedek z nivou a jiný[m] k tomu příslušenstvím urozenému p[anu] Šťastnému Matuškovi
z Topolčan za summu 100 zl. Závdanku dal Vaškovi Majůvkovi
6 zl, ostatek platiti má od letha 1608 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Na tom gruntě náleží Mandě, manželce n[ebožtíka] Pavla Slavičínského, summy 94 zl.
Ten podsedek svrchu psaný i s tím se vším příslušenstvím připadl po n[ebožtíku] p[anu] Šťastným Matuškovi na urozenú paní Andělinu Šponarku, tetu jeho.

Letha 1608 za fojta Martina Remšového položil pan Jeremiáš Michálek na místě paní Anděliny manželky své za grunt Mandě Slavičínskej 4 zl.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce položil pan Jeremiáš Michálek za letho 1609 a za rok přítomný 1610 dvojích peněz
8 zl na místě paní Anděliny manželky své Mandě Slavičínskej.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil p[an] Jeremiáš Michálek za podsedek na místě p[aní] Anděliny manželky své Mandě Slavičínskej 4 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce položil p[an] Jeremiáš Michálek za podsedek na místě p[aní] Anděliny manželky své Mandě Slavičínskej 4 zl. Zůstávají při ouřadu, jsou vydány.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil p[an] Jeremiáš Michálek za podsedek na místě p[aní] Anděliny manželky své Mandě Slavičínskej 4 zl.
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového položil pan Jeremiáš Michálek za podsedek na místě paní Anděliny manželky své Mandě Slavičínskej 4 zl.
f 66
Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně pan Jeremiáš Michálek na místě paní Anděliny manželky své položil za ten grunt peněz ročních Mandě Slavičínské 4 zl.
Letha 1616 p[an] Jeremiáš Michálek položil za grunt peněz ročních Mandě Slavičínské 4 zl.
Letha 1617 pan Jeremiáš Michálek položil za grunt peněz ročních Mandě Slavičínské 4 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového pan Jeremiáš Michálek položil za gr[unt] Mandě Slavičínské 4 zl.

Letha 1634 za fojta Martina Halíčka koupil ten grunt požár podsedek s tím se vším příslušenstvím, které k němu od starodávna přináleží, Jan Poletek za summu 16 zl na placení po 1 zl. I poněvadž nápadník téhož gruntu se k ujímání neprohlásil, ostatních peněz vedle patentu, jsouce ten grunt pustej, bude povinen krátiti jest. Rukojmě za placení a stavení gruntův a odbejvání povinností JM Páně a obecní Jan Liška, Martin Lalíček S.R.S.N.
Letha 160 za fojta Jana Liška položil Jan Poletek za grunt svůj ročních peněz 2 zl. Ty zůstávají za ouřadem.

Letha Páně 1652 za fojta Pavla Mocka prodali fojt a starší kněždubští ten svrchu psaný grunt požár podsedek po Janovi Poletkovi Adamovi Jurkovi za summu 16 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jan Záchvěj a Václav Ryšánek S.R.S.a N.R.