Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

8 Sirotci nebožt[íka] Ambry Čapkového

f 17a

Jest jich trý, Jan, Barbora, Zuzanna a Anna mateř jejich štvrtá. Jan a Barbora ti své vůle dávno užívají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti všem společně na gruntě Vaška Ondry Pračkového 31 zl 24 gr 5 den. Ty jim takto jíti mají: letha [15]98 1 zl 24 gr 5 den a od letha [15]99 pořadně při Vánocích až do vyplnění tej sumy po 3 zl.
O jiné spravedlnosti jejich, aby kde co jmíti měli, se neví.

Letha 1598 přijato od Vaška Pračkového 3 zl.
Jakož Janovi a Barboře náleželo dílu jejich oběma 15 zl 27 gr 2 den, ta spravedlnost jakožto po zběhlých na J.M.Pána obrácena. Z níž jest k ruce panské hotových peněz vyzdviženo 3 zl a ostatek k ruce panské vyzdvihovati se má po letech počnouc letha [15]99 po 1 zl 15 gr.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Vaška Pračkového za grunt 3 zl. Z toho vyzdviženo k ruce Jeho [Mil]osti Páně po s[irotku] zběhlým 1 ½ zl, Anně mateři těch s[irotků] dáno na díl její též 1 ½ zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Vaška Pračkového za grunt 3 zl. Z toho vyzdviženo k ruce panské 1 ½ zl, Anně mateři dáno na díl její 1 ½ zl.
f 17b
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Petra Dvořáka za grunt 2 zl. Z toho přijato k ruce sirotčí po zběhlých 1 zl a Anně mateři dán 1 zl.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Melichara Hranického za grunt 3 zl. Z toho dáno Zuzanně na díl její
2 zl, Anně mateři též dáno 1 zl.