Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

80 Grunt Jana Tkadlce

f 573a

Letha Páně 1582 Jan vejš psaný koupil jest podsedek od Staňka Chorynského za 40 zl, závdanku Staňkovi položil 5 zl. A mimo to obci lhotské od letha [15]92 položil 5 zl 15 gr a Janáčce 2 zl. A tak ještě dopláceti zůstává 27 zl 15 gr, náleží z nich obci lhotské 22 ½ zl a Mikolášovi Kozlovi též náleží 5 zl. Na to jest zadržel 12 zl 15 gr, s těch zadrželejch náleží Chorynskému 5 zl a ostatek obci lhotské. Rukojmě Jan Vadků, Kašpar Hrubců, Jan Pěniců, Bartoň Martinků S.R.S.N.

Letha [15]94 položil Jan Tkadlec na zadržalé peníze, jakž nahoře doloženo 12 zl 15 gr. Z toho dáno Chorynskému 5 zl a obci lhotské dáno 7 zl 15 gr.
Téhož letha položil Jan peněz purgkrechtních obci lhotské 2 zl.
Letha [15]96 položil Jan Tkadlec za grunth obci 6 zl.
Leta [15]97 položil Jan Tkadlec za grunt svůj obci lhotské
2 zl.
Leta [15]98 položil Jan Tkadlec za grunt svůj obci lhotskej 2 zl.
f 573b
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Tkadlec za grunt svůj obci lhot[ské] 2 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jan Tkadlec za grunt obci lhotské ostat[ních] 1 zl 3 gr. A tak má grunt svůj docela zaplacený.

Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového fojt a starší prodali podsedek se čtvrtí roli, s kterého Jan Tkadleček ušel, Janovi Pavlíkovi za summu 30 zl bez závdanku a platiti má od letha 1604 po 2 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za
opravu a povinnosti panské Jan Tomků, Vašek Krejčířů, Bartoň Martinků SRSN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Pavlíků za g[runt] 2 zl. Z toho dáno dluhu J.M.[Páně] za oves 1 zl a k ruce panské vzato 1 zl.
Místo pusté

Leta 1616 za ouřednictví Thobiáše Purgkrábka poněvadž při tomto gruntě pustém zůstávala jedna čtvrt roli nevoraná, od vpádu nepřátelského pustá a trním zarostlá, z níž JM Pánu platy i povinnosti ucházely, ta jest dána Martinovi Liškovi na ten spůsob, aby ji voral [a] spravoval jako svou vlastní, toliko platu do důchodů JM Páně ročně po 1 zl, však na dva termíny po 15 gr, ovsa dával 2 m[ěřice], slepice 2 a vajec 10. Jest odevzdána za svobodnou.
Pusté