Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

80 Gru(nt) Samuele kněze

f 250a

Letha Páně 1578 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 106 nadepsaný Samuel Žid má grunth svůj od Librmona Žida za summu 35 zl koupenej, kterejž jest podle téhož zápisu ut s(upr)a letha 1588 zouplna a docela zaplatil.

Letha 1604 za purgkmistra Martina Rožumberskýho Samuel kněz prodal podsedek svůj ut s(upr)a Šimonovi knězi za summu 90 zl bez závdanku, platiti má od letha 1605 po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu i placení gruntu i povinnosti Jeho (Mil)osti Páně Jakub zeť Dobrušů, Jelen kramář, Lev masař a Fejtl krejčí S.R.S.N.

Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty z poručení JM Páně prodán grunt pustý, kterýž býval Samuele kněze, nestavený od 8 let, Lukášovi Komňanskému za s(umu) 30 zl bez závdanku, placením od leta 1617 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Dluhošů, Bartoš Janových a Šebesta Špaček S R S N. Ty peníze náleží obci městské strážnické za tou příčinou, že se o ten grunt v 8 letech žádný neujímal.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Lukáš Komňanský položil za grunt svůj peněz ročních 2 zl. Ty přijala Salomena, dcera n(ebožtíka) Samuele kněze Žida, nebo jí ta spravedlnost náleží na tom gruntě.
Letha 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Lukáš Komňanský položil za grunt peněz ročních 2 zl. Ty přijala Salomena, dcera n(ebožtíka) Samuele kněze židovského.
f 250b
Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Lukáš Komňanský položil za grunt peněz ročních 2 zl. Ty přijala Salomena Židovka, dcera Samuelova.

Téhož leta Lukáš Komňanský prodal podsedek svůj Jakubovi Židu synu Izákovému za summu 44 zl. Závdanku dal Žid Lukášovi 18 zl, platiti má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Viktorin kramář a Zachar, Židé v Strážnici S R S N.

Letha 1623 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty madepsaný Jakub Žid syn Izáků prodal ten podsedek Mojžíšovi zeti Davida Žida za summu 56 zl. Závdanku dal při odevzdávce 3 zl, ostatek platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jakub Bučovský a Mojžíš Alexandrův zeť S R S a N.

Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Mojžíš zeť Davidů jinak Ryšavý daroval jest nadepsaný dům požár Lazarovi Prostějovskému Židu příteli svému na tento spůsob, cokoliv na něm Mojžíš vyplatil, to jest Lazarovi pustil, toliko aby na tom gruntě ostatních 26 zl komu náležeti bude splacoval. Po smrti Lazara Prostějovského Izák Němec pojmouc sobě Růže pozůstalou vdovu za manželku, takový grunth jemu jakožto nápadem připadl, kterýchžto 26 zl Izák Němec bude povinen každoročně při Vánocích po 2 zl splacovati. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Mojžíš Ryšavý, Alexandr Vídenský S R S a N R.

Na tom gruntě náleží peníze těmto:
Přední peníze k obci městské 2 zl.
Obci židovské 24 zl.

Pusté