Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

81 Grunt Mojžíše Izrahelového

f 252a

Letha Páně 1578 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 121 nadepsaný Mojžíš Izraelů má grunth svůj od Estery, pozuostalé vdovy po n(ebožtíku) Havlovi Židu, za summu 35 zl koupenej, kterejž jest letha 84 zouplna a docela zaplatil.

Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského Mojžíš Izrahelů prodal grunt ut s(upr)a Alexandrovi Židu za summu 100 zl. Závdanku jemu dal 7 zl, ostatek platiti má od letha 1603 po 7 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Lazar krejčí, Abraham provazník, Josl Žid a Markus provazníků syn S.R.S.A N.
Jakož na tom gruntě náleželo Mojžíšovi Izrahelovýmu summy 98 zl, ty jest prodal k obci městské za hotových 28 zl. A tak Mojžíš na tom gruntě nic míti nebude.
Letha 1603 za purg(mistra) Martina Rožumberského položil Alexandr Žid za g(runt) obci městské 7 zl.
Puštěn ten podsedek na placení po 4 zl.

Leta 1613 za purgmistra Bartholoměje Šlechty pan purgk(mistr) a páni prodali podsedek ut s(upr)a Mikulášovi Lipovskému za summu 70 zl bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Rohatecký, Florián Fitule R.S.
Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mikuláš Lipovský položil za grunt svůj obci městské 3 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Mikuláš Lipovský položil za grunt obci městské peněz ročních 2 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Mikuláš Lipovský položil za grunt obci městské 3 zl.
f 252b
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mikuláš Lipovský položil za grunt obci městské 3 zl.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mikuláš Lipovský položil za grunt obci městské 1 zl 15 gr.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mikuláš Lipovský prodal jest ten podsedek Jakubovi Izákovému synu Židu za summu 107 zl 15 gr. Závdanku dal při odevzdávce 50 zl, ostatek totiž 57 zl 15 gr platiti má obci městské strážnické každoročně po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Michal koželuh a Michal Viktorinů, Židé z města Strážnice
S R S a N.

Letha Páně 1630 za purg(mistra) Jiříka Prašťka po smrti Jakuba Izákového prodán jest ten gr(unt) Samuelovi synu Jakuba ut s(upr)a za summu 107 zl 15 gr. A což na něm Jakub zaplaceného měl, totiž 50 zl, ty sobě na díl svůj poráží,

ostatek summy platiti má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Samuel Izáčků a Nosrle S.R.S.a N.
Letha 1631 za purg(mistra) Jana Šlechty Samuel ut s(upr)a položil za gr(unt) obci městské 3 zl.
Letha 1632 za purg(mistra) Martina Jankhy Samuel ut s(upr)a položil za gr(unt) obci městské 3 zl.
Letha 1633 za purg(mistra) Šimona Tesařového Samuel ut s(upra)a položil za gr(unt) obci městské 1 zl 15 gr.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Samuel syn Jakubů položil za gr(unt) obci 2 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Samuel syn Jakubů položil za gr(unt) obci 2 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Samuel syn Jakubů položil za gr(unt) obci městské 1 zl 15 gr.
f 253a
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Samuel syn Jakubů položil za gr(unt) obci městské 1 zl 15 gr.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Samuel syn Jakubů položil za gr(unt) obci městské 1 zl.
Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Samuel syn Jakubů položil za gr(unt) obci městské 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Samuel syn Jakuba položil za gr(unt) obci městské 1 zl.
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Samuel syn Jakuba položil za gr(unt) svůj obci městské, které purgkmistr ut s(upr)a přijal 1 zl.
Letha 1645 za purgmistra Pavla Nešporka Samuel syn Jakuba položil za grunt svůj obci městské, které přijal purgmistr ut s(upr)a za rokh 1643 1 zlm.

Leta Páně 1655 dne 17.Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického vyhoříc tento grunth tak jako jiným vyhořelým Samuelovi Jakubovému se co dopláceti měl upouští polovici, totiž 19 zl.
Letha 1659 dne 10.Januarii za purgkmistra Jiříka Ratibořského Samuel Jakubů jinak Malý položil za grunth k obci městské, které dotčený purgkmistr přijal, 2 zl.
Letha 1660 dne 16.Januarii za purgkmistra Václava Mračny a spoluradních jeho Samuel Jakubů jinak Malý položil za grunth k obci městské, který dotčený purgkmistr přijal, 1 zl.
Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického položil Samek Malý k obci městské, který týž purgkmistr přijal, 3 zl 15 gr.
Letha Páně 1662 dne 16.Janu(arii) za purgkmistra Jiříka Ratiborského a spoluradních jeho položil Samek Malý k obci městské, které týž purgkmistr přijal, 1 zl.
f 253b
Letha Páně 1663 dne 20.Feb(ruarii) za purgkmistra Jiříka Kopřivnicského a spoluradních jeho Samuel Malý položil za grunt svůj 15 gr. Ty přijal purgk(mistr) ut supra.