Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

81 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Hambálka

f 273a

K tomu statku sou sirotci 4, Martin, Kača, Jíra, Zuzanna a Běta mateř jejich pátá.

Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 75 zaplaceného 111 zl.
Půldruhého achtele vinohradu v Leskové hoře zaplacenej ve 110 zl.
Vína bylo 5 věd[er], to mateř spolu s těmi sirotky na chlebové a jiné potřeby utratila.
Summa všeho statku 221 zl.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Martinovi Pavlišovi 6 zl 15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Havelkových 4 zl.
Holomkovi Židu 3 zl.
Janovi Kalouskovi 2 zl.
Jírovi na učení do školy 6 zl.
Na kostel kněždubský 4 zl.
Zemkovi 1 zl.
Summa dluhův 26 zl 15 gr.
Zůstává čistého statku k rozdělení 194 zl 15 gr, to dělíc na 5 dílů, dostane se každému na jeho díl po 38 zl 21 gr.
f 273b
Martin přijal na díl svůj vinohrad v Leskové hoře v summě 110 zl.
Z toho sobě srazil dílu svého 38 zl 21 gr.
A dluhu zaplatiti má z toho vinohradu podle kšaftu otce svého 16 zl 15 gr.
Zůstává bratru a sestrám svým dopláceti 54 zl 24 gr, placením od letha 1602 podle ourody po 4 zl. Rukojmě Mikuláš Maluška, Martin Kotvan, Jíra Večeře, Martin Večeře S.R.S.A N.

Kateřině dostane se na díl její každej po
Zuzanně dostane se na díl její 38 zl 21 gr.
Jírovi dostane se na díl jeho mimo těch 6 zl, kteréž jemu napřed na učení školní zanechává, přijde též 38 zl 21 gr.

Běta, mateř těch sirotků, na gruntě sobě díl svůj srazila, totiž 38 zl 21 gr. A tak mimo poražení dílu svého zůstává těmto sirotkům dopláceti 72 zl 9 gr, placením, když se jiným přední summa vyplní, po 4 zl. Rukojmě při gruntě zapsáni.

Zuzanně a Kateřině povinna bude Běta mateř jejich každé
1 jalovici, když k vdání přijdou, vydati.

Příjem a vydání:
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Martina Hambálka za vinohrad 2 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Jana Liškova na místě Jana Šmatláně za vinoh[rad] 4 zl. Ty sou dány na kostel kněždubský podle poručenst[ví].
f 274a
Od Marti[na] přijato za vinohrad 6 zl 15 gr. Ty sou dány Martinovi Pavlišovi dluhu.
Od Mikuláše Šimůnkového přijato na místě Běty ženy jeho položených 6 zl.
Z toho dáno Holomkovi Židu dluhu 3 zl, Janovi Kalouskovi dluhu 2 zl, Janákovi dluhu dáno 1 zl.
Letha 1607za fojta Martina Remšova přijato od Jana Liškova za vinohrad 2 zl.
Ty 2 zl jsou půjčeny z poručení p[ana] ouředníka ouřadu kněždubskýmu na opravu kostela. Mají se oplatiti při posudku příštím leta 1608.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového přijato od Jana Liškova na místě Martina ut s[upr]a za Leskovku, kterou od něho koupil 2 zl. Ty jsú dány na dluh s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Havelkových.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy přijato od Jana Liškova na místě Martina ut s[upr]a za Leskovku 2 zl. Ty sou odvedeny na dluh do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Havelkových, tak již týž dluh doplacen.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Jana Liškova za Leskovku 2 zl.
Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Jana Liškova za Leskovku 2 zl.
Ty oboje peníze totiž 4 zl vydány jsou Vítkovi Tichýmu na díl Kateřiny.
Více týž Vítek Tichý srazil sobě na gruntě 75 na díl Kateřiny manželky své, což jí podílu zůstávalo 34 zl 21 gr. A tak díl Kateřinin zouplna jest odveden a tak tu nic nemá.
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového přijato od Jana Liškového za vinohrad v Leskovce 2 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně od Jana Liškového přijato za vinohrad v Leskovce 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka od Jana Liškového přijato za vinohrad v hoře Leskové 2 zl. Ty sou vydány Zuzanně na díl její, kteráž se vdala.
f 274b
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového od Jana Liškového přijato za vinohrad v Leskovci 2 zl. Ty sou vydané Zuzanně na díl její.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového týž Jan Liška položil za vinohrad v Leskovci 2 zl. Ty sou vydané Zuzanně na díl její.