Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

81 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Jursového

f 209a

K tomu statku jest sirotek 1, Martin a Kuna mateř jeho druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 58 Jíry Sovkového zaplacených posledních peněz 42 zl, placením po 5 zl až se předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Bělíka 36 zl a obci radějovské 2 zl vyplní.
Achtel vinohradu v Beraní hoře zaplacený za 100 zl.
Roubanice orací tři, v Sklenářích, v Lipinským žlebě a v Střešňovci za 10 zl.
Vína 5 věder prodáno za 15 zl.
Summa statkuo 167 zl.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Jírovi Poslovýmu dluhu 1 zl 6 gr.
Na zbor radějovský 1 zl.
Summa 2 zl 6 gr.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 164 zl 24 gr. Dělíc tu sumu na 2 díly, přijde na každého po 82 zl 12 gr.
f 209b
Jíra Sovka na díl Kuny manželky své ujal podsedek i s tím, což na něm zaplaceno jest 42 zl.
Půl achtele vinoh[radu] v Beraní hoře za 50 zl.
Roubanice 3 za 10 zl.
Summa 102 zl.
Z toho sobě srazil dílu Kuny manželky své 82 zl 12 gr. Zuostává dopláceti sirotku mimo poražení dílu manželky své ještě 19 zl 18 gr, placením za podsedek po 5 zl a za vinohrad podle ourody po 2 zl.

Martinovi sirotku zanechává se na díl jeho půl acht[ele] vinohradu v Beraní hoře za 50 zl. Zuostává se jemu ještě doplniti na díl jeho 32 zl 12 gr.
Toho vinohradu užívati má Jíra Sovka otčím jeho až do jeho zrostu a má jej dobře dělati, sirotka při sobě chovati a opatrovati a na něj hodné šatky jednati.

Příjem a vydání:
Letha 1606 za fojta Jana Sovky přijato za 5 věder vína prodaného 15 zl. Z toho dáno písaři od spravování statku a starším z dílu sirotčího 1 zl 14 gr.
Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Sovky za vinohrad 2 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Sovky za vinohrad 1 zl.

f 210a
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Sovky za užitky vinný od leta 1609 za devět let pořad zběhlých 8 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového od Jíry Sovky přijato za statek převzatý na těch 19 zl 18 gr - 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Jíry Sovky za statek převazatý přijato peněz 2 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Kašparového přijato od Jíry Sovky za statek převzatý 2 zl.
Letha 1618 za fojta Martina Kašparového přijato od Jíry Sovky za statek převzatý 2 zl.
Doplacený ten statek.
Letha 1627 za fojta Urbana Ambrových přijato z vyšlé spravedlnosti, kteráž za JM Pánem na dluhu zůstávala, peněz 32 zl 16 gr. Ty sou vydané Martinovi sirotku k veselí jeho.