Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

82 Gru(nt) Jakuba kněze

f 256a

Letha Páně 1567 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 119 nadepsaný Jakub kněz má grunth svůj od Michala mečíře Žida za summu 24 zl koupenej, kterejž jest letha 74 zouplna a docela zaplatil.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberskýho Izák zeť Joklů prodal pro potřebu svou na podsedku ut s(upr)a obci městské summy 60 zl, placení od letha ut s(upr)a po 5 zl.
Téhož letha ut s(upr)a položil obci městské 5 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Izák zeť Joklů obci městské 2 ½ zl.
Letha 1602 za purg(mistra) Pavla Hulínského položil Izák zeť Joklů za grunt obci městské 1 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg(mistra) Martina Rožumberskýho položil Izák zeť Joklů za g(runt) obci městské 3 zl.
Letha 1604 Za purg(mistra) Martina Rožumberského položil Izák zeť Joklů za g(runt) obci městské 4 zl.
Puštěn ten podsedek na placení po 2 zl.
Letha 1608 za purg(mistra) Bartholoměje Šlechty položil Izák zeť Joklův za g(runt) obci městské 3 zl.
f 256b
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty p(an) purgkmistr a ouřad prodali tento podsedek (poněvadž ten Vala, kterýž jej prve ujal, však jeho odevzdaného neměl a na něm býti nechtěl) Mikulášovi Mléčkovi za summu 41 zl bez závdanku, platiti jej má počna leta 1616 po 1 zl 15 gr. Ta summa všecka náleží obci městské podle předešlého kupu. Rukojmě za stavení, placení povinnosti panské i obecní Jan Faber, Jan Kavoň
S R S N. Stalo se leta a d(ne) ut s(upra).
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Mikuláš Mléčko položil za grunt peněz obci městské 1 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Mikuláš Mléčko položil za grunt svůj na obec městskou 1 zl.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mikuláš Mléčko položil za grunt obci městské 1 zl 15 gr.

Pusté

Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních zvrchu psaný gr(unt) aby do konce k spuštění nepřišel, jest zaprodán Tomášovi Vodičkovi z Listnej za summu 40 zl. Závdanku dal při odevzdávce Janovi Kordějovi 5 zl 4 gr 2 den, který toho gr(untu) něco byl poopravil (tenž závdanek vezmouc ušel pryč), platiti jej má každoročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gr(untu), povinnosti Jeho (Milos)ti Páně a obecní Jíra Myšků a Melichar Bohuslavský
S R S a N.

f 257a
Letha 1645 za purgmistra Pavla Nešporka a spoluradních Tomáš Vodička prodal grundt svůj Michalovi Glozerovi Židu za summu 56 zlm. Závdanku při odevzdávce složil 16 zlm, z toho Vodička přijal 12 zlm a obec co tak byl zaseděl 4 zlm, placení po 2 zlm. Odevzdán za volný a svob(odný). Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti všelijaké obecní (i) panskej Jakub Šaga a Nosrle S R S a N R. Actum ten pátek po s(vat)ý(m) Valentinovi A(nno) ut s(upra).
Pustý

Letha 1659 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho vyhoříc tento grunth tak jako jiným vyhořelým Michalovi Glozerovi polovice se upouští, totiž
20 zl.
Letha 1660 za purgkmistra Václava Mračny Michal Gloser položil za grunt ut supra 15 gr. Ty peníze přijal purgkmistr ut supra.

Letha Páně 1673 dne 1.Februarii za purgkmistra Daniela Ludvíka Dašického a spoluradních jeho poněvadž Michal Glozer z gruntů panských jest zběhl, týž grunt jest prodán Abrahamovi Jelenovi Bzeneckýmu za summu 56 zlm bez závdanku, placením ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Izák krejčí, Mojžíš Polák S R Sp a nerozdílnou.

Na tom gruntě náleží k obci městské 36 zlm, do důchodův JVH M(ilos)ti jakožto po zběhlém 20 zlm.