Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

82 S[irotci] n[ebožtíka] Lukáše Mlynáře

f 211a

K tomu statku jsou sirotci 3, Ondra, Václav a Jan, který vandruje po řemesle kovářským.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Dva kusy vinohradu v Střešňovci činžový a zaplacený za 24 zl. Summa ut s[upr]a.
Z toho statku má se zaplati[ti] dluhu p[anu] Janovi Skřičkovskýmu 3 zl.
Zuostává čistého statku mimo splacení dluhův 17 zl. Dělíc to na 3 díly, dostane se každému na jeho díl po 5 zl 20 gr.

Ten vinohrad svrchu psaný puštěn k dělání a užívání Václavovi Dukovýmu do zrostu těch sirotkův a má jim jej dochovati. Rukojmě za dílo Jan Pánků, Jíra Machů S.R.S.N.
NB. Ondra sirotek své vuole užívá a k rejstrům se nestavěl, spravedlnost jeho, totiž 5 zl 20 gr, jest k ruce panské obrácena. Act[um] za fojta Matěje Morúsa letha 1610.
Více našlo se dluhu Dobrušovi Židu, jakž se zápis v rejstřích rychtářských našel, 24 zl. Když peníze těmto sirotkom přijdou, má se takový dluh zaplatiti.

Příjem a vydání:
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Václava Dukova za užitky vinohradní 3 zl. Ty jsou dány p[anu] Janovi Skřičkovský[mu].
f 211b
Více těmto sirotkom nákleží na gruntě 65 Matěje Liboměrského posledních peněz 4 zl, půjdou po 2 zl až s[irotkům] n[ebožtíka] Jan Mlynářova 6 zl vyplatí. Act[um] 1612.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského ty dva kusy vinohradu v Střešňovci dány jsú Dobrušovi Židu za dluh jeho ve 24 zl. A Šalomún Soplivý Žid na místě s[irotků] n[ebožtíka]
Dobruše Žida prodal je Václavovi Dukovýmu za tu sumu svrchu psanou, totiž 24 R.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Václav Duků Šalamounovi Soplivýmu za vinohrad 2 zl.
NB. Jakož náleželo Václavovi dílu jeho sumy 5 zl 20 gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlým jest k ruce panské obrácena. Act[tum] za fojta ut s[upr]a letha 1613.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Václava Dukova za vinohrad 2 zl. Ty přijal Šalomoun Soplivý.
Václav Duků skoupil na svém vinohradě od Šalomouna Soplivého 20 zl za hotových 4 zl 20 gr.
A tak má vinohrad zaplacený.