Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

82 S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Beby

f 277a

K tomu statku sou sirotci 3, Kateřina, Mikuláš, Martin a Dorota mateř jejich čtvrtá.

Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 74 zaplaceného 10 zl. Půjdou jim po 5 zl, když jiní, kteří na tom gruntě mají svou spravedlnost, vyzdvihnou.
Na vinohradě v Dobré hoře Jana Šontrky 50 zl, placením od letha 1602 podle hory práva po 3 zl.
Summa toho statku 69 zl.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Mojžíšovi Danielovýmu za kabát 15 gr.
Davidovi Holomkovi Židu dluhu 3 zl 15 gr.
Summa 4 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Jana Šontrka za vinohrad 1 zl.
Z toho dáno Mojžíšovi Židu dluhu 15 gr.
Davidovi Holomkovi též dáno 15 gr.
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Jana Šantrka za vinohrad 3 zl.
Ty přijal David Holomků Žid na dluh svůj.
f 277b
Letha 1608 za fojta Martina Remšového přijato od Mikuláše Poláška na místě Šantrkově za Dobrú horu vinohrad 1 zl 15 gr.
Jakož náleželo Mikulášovi dílu jeho 16 zl 7 ½ gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlým jest k ruce panské obrácena. Z níž poraženo, co na dluhu za J.M. Pánem bylo 1 zl 15 gr, ostatek po letech jíti má z Dobré hory a z gruntu. Act[um] za fojta Jíry Tkadlce letha 1613.
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového z statku n[ebožtíka] Jíry Fojtového přeplacených za grunt 1 zl 12 gr.
Leta 1615 za fojta Jana Šmatláně od Martina Blatnického z statku n[ebožtíka] Jíry Fojtového přijato 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka za vinohrad v Dobré hoře od Matěje Kročka přijato 1 zl 15 gr.