Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

83 S[irotci] n[ebožtíka] Staňka Holého

f 212a

K tomu statku jest sirotek 1, Kateřina, a Anna macocha její druhá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 71 Jíry Holejch, strýce toho sirotka, posledních peněz 18 zl, placením po 2 zl až se předních peněz 12 zl vyplatí.
Na achteli vinohradu v Šumědích posledních peněz zaplacených 18 zl, placením po 2 zl až se předních peněz 18 zl Kateřině Peterkové vyplatí.
Summa statku 36 zl.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Mojžíšovi Danielovému synu 18 zl.
P[anu] Janovi Skřičkovskýmu 2 zl.
Janovi Gergelovýmu za zákupenství 3 zl.
Adamovi písaři 1 zl.
Summa dluhu 24 zl.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 12 zl. Dělíc to na 2 díly, přijde každému po 6 zl.

Anna macocha majíc dílu svého na gruntě Jíry Holého švagra svého 6 zl, takové peníze jemu z lásky přátelské pustila a jemu se za položení jich pokládati mají. A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.
f 212b
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka Jíra Holých položil za grunt těmto sirotkom 6 zl. Ty přijal Adam písař radní na místě Mojžíše Danielového syna Žida.
Zuostává se ještě za ten grunt doplatiti 12 zl. Ty peníze jsou poslední.
Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Jíry Holých za grunt 7 zl. Přijal je Mojžíš Danielů syn na dluh svůj.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Jíry Holých za grunt 5 zl. Přijal je Mojžíš Danielů syn. A tak je[mu] ten dluh doplacen.

[Vpředu mezi fol. 2b a 3a vložen lístek:]
Radějov

S[irotek] n[ebožtíka] Staňka Holého Kateřina ušla ze dvora strážnického, vyhledalo se jí spravedlnosti nápadem po Zuzanně, mateři její, při statku n[ebožtíka] Martina Muškatele 157 zl 15 gr.
Z toho se na dluhy vydalo po mateři její 15 zl 21 gr.
K ruce JM Páně vyzdviženo do letha 1618 18 zl.
Na dluhu za JM Pánem bylo, což jest poraženo, 32 zl 29 gr.
Zůstává se jí ještě doplatiti 90 zl 25 gr.

Tej spravedlnosti nachází se na gruntě 47, kterýž drží Jan Hrbatý, platí se ročně po 3 zl - 43 zl 25 gr.
Na vinohradě v Telecí hoře nachází se doplatiti 47 zl, platiti se má podle ourody po 4 zl.