Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

84 Grunt Abrahama Dlouhého Žida

f 266a

Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 144 nadepsaný Abraham Dlouhý má grunth svůj od Hiršle fojta židovského s poručení Jeho (Mil)osti Pána pana Jana Jetřicha z Žerotína a na Strážnici za summu 50 zl koupenej. Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 94 vyplnil 21 zl a tak ještě od letha 95 při Vánocích rok po roku po 3 zl dopláceti zuostává 29 zl. Ta summa náleží do důchodů Jeho (Mil)osti Páně. Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Jakub Chaska, Izák Polák S R S A N R.
Letha 1595 položil Abraham vejš psaný za grunth svůj peněz purkrechtních 3 zl.
Letha 96 položil Abraham Dlouhý za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl.
Letha 97 položil Abraham Dlouhý za grunt svůj peněz purgkrechtních) 3 zl.
Leta 1598 položil Abraham Dlouhej Žid za grunt svůj peněz purgkrechtních do důchodů JM Páně náležitejch 3 zl. Act(um) za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
f 266b
Leta 99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Abraham Dlouhý Žid za grunt svůj peněz ročních 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Abraham Dlouhý Žid za grunt svůj peněz ročních 3 zl. Jsou odvedeny jiným sirotkům za dluh panský.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položila vdova po n(ebožtíku) Abrahamovi Dlouhém 1 zl. Jsou odvedeny jiným sirotkům na vyšlou spravedlnost.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského položil Abraham Dlouhý za grunt 1 zl. Jsou odvedeny jiný(m) sirotků(m) na dluh panský.
Letha 1603 za purg(mistra) Martina Rožumberského položil Abraham Dlouhý za grunt 2 zl. Ty sou odvedeny jiným s(irotkům) na dluh panský.
Letha 1604 za purg(mistra) Martina Rožumberského položila žena n(ebožtíka) Abrahama Dlouhého za g(runt) 2 zl. Ty sou přijaty do důchodův sirotčích.
Letha 1608 za purg(mistra) Bartholoměje Šlechty položila žena n(ebožtíka) Abrahama Dlouhého za gr(unt) 3 zl. Náleží Jeho Milosti Pánu.

Letha 1614 za purgk(mistra) ut s(upr)a tento grunt ujala Ciprle Židovka, dcera n(ebožtíka) Abrahama Dlouhého a manželka Mojžíše, zetě Abrahama Dlouhého, rektora židovského, za kterýž zůstává dopláceti do důchodů JM Pánu 3 zl. A když se položí, bude jmíti grunt zouplna zaplacený. Rukojmě za opravu a jiné povinnosti i placení Geršl Starý a Baroch, zeť Abrahama Dlúhé(ho), oba Židé S R N.

Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Ciprle Židovka položila za grunt peněz ostatních 2 z. Ty sou přijaté k ruce JM Páně. A tak má ten grunt zaplacený.

Pustý
f 267a
Letha 1660 dne 19.Januarii za purgkmistra Václava Mračny a spoluradních jeho Rozina Židovka, pozůstalá vdova po neb(ožtíku) mladém Fejtlovi, prodala polovici toho gruntu Jelenovi Prostějovskému jinak Velickému za summu hotovou 6 zl. A tak se jemu odevzdává ta polovice za volnou a svobodnou, zouplna a docela zaplacenou a žádnému v ničemž nezávadnou. Rukojmě za opravu grunthu Samuel Polák a Lebel Polák
S R S a N R.

Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho prodána jest druhá polovice od tejž Roziny Židovky, pozůstalé vdovy po n(ebožtíku) mladém Fejtlovi, Jelenovi Kojetínskému jinak Krejčímu za summu hotovou 6 zl. O(devzdána) za v(olnou) (a) s(vobodnou), zouplna a docela zaplacenou a žádnému v ničemž nezávadnou. Rukojmě za opravu grunthu a jiné povinnosti Pinkus Josl a Lebel Šalomoun
S R S a N R.