Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

84 S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Peterky

f 213a

K tomu statku jest nápadníků 2, Jíra, Pavel a Kateřina mateř jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Podsedek požár zaplacený za 40 zl.
Půl achtele vinohradu v Telecinku za 60 zl.
Čtvrt achtele vinoh[radu] v tejž hoře za 30 zl.
Druhý čt[vrt] achtele v Telecí hoře za 30 zl.
Dva kusy vinohradu v Gruntích za 12 zl.
Čtvrt achtele vinoh[radu] v tejž hoře za 10 zl.
Roubanice na Nádavky za 12 zl.
Roubanici nad Lazy za 8 zl.
Roubanice na Kotrčce za 12 zl.
Roubanice ve Střešňovci za 4 zl.
Loučka u Žerůvek za 10 zl.
Zahrada u Naděje za 2 zl.
Štěpnička v Žadovcích 2 zl.
Jíra Machů dlužen 5 zl.
Jan Narků dlužen 4 zl.
Dorota Maluškova 10 zl 15 gr.
Koně 2 po 10 zl šacovaný za 20 zl. Ty koně umřeli, mají všickni škodu nésti.
Summa 281 zl 15 gr.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Martinovi soukeníku do Strážnice za sukno 2 zl.
Mihalovým synom za víno 3 zl.
Matyášovi hrnčíři do Stráž[nice] 14 zl.
Lukášovi Baštákovi 10 zl 20 gr.
Janovi Trpilkovi 13 gr.
Pánkovi za víno dluhu 16 gr 5 den.
Summa 30 zl 19 gr 5 den.
f 213b
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 250 zl 25 gr 2 den. Dělíc to na 3 díly, dostane se každému na jeho díl po 83 zl 18 gr 3 den.

Kateřina, mateř těch sirotků, přijala na svůj díl:
Požár zaplacený za 40 zl.
Štěpničku v Žadovcích za 2 zl.
Půl acht[ele] vinohradu v Telecinku za 60 zl.
Čt[vrt] achtele vinoh[radu] na Gruntích za 10 zl.
Roubanici na Kotrčce za 12 zl.
Roubanici v Střešňovci za 4 zl.
Summa 128 zl.
Z toho sobě srazila dílu svého 83 zl 18 gr 3 den. Zuostává sirotkom dopláceti 44 zl 11 gr 4 den, placením od letha 1607 po 4 zl. Rukoj[mě] Vaněk Vlachovský, Jan Pánků, Šimek Michalů S.R.S.N.

Jírovi zanechává se na díl jeho:
Čt[vrt] achtele vinoh[radu] v Telecinku ve 30 zl.
Roubanici na Nádavky za 12 zl.
Štěpničku u Naděje za 2 zl.
Kus vinohradu v Gruntích za 6 zl.
Summa 50 zl.
Zuostává se jemu na doplnění dílu jeho dodati ještě 33 zl 18 gr 3 den.

Pavlovi zanechává se na díl jeho:
Čt[vrt] achtele vinohradu v Telecinku za 30 zl.
Roubanici nad Lazy za 8 zl.
Louku a zahradu u Žerůvky ve 20 zl.
Kus vinohradu v Gruntích za 6 zl.
Summa 64 zl.
f 214a
Zuostává se jemu dodati k doplnění dílu ještě 19 zl 18 gr 3 den.
Na to má na gruntě Jírovým 6 zl 11 gr 4 den.
Na mateřininým vinohradě v Telecinku 13 zl 6 gr 6 den.

Příjem a vydání:
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka jakož Jírovi zuostávalo se dodati na doplnění dílu jeho 33 zl 18 gr 3 den, ten díl svůj sobě srazil na gruntě, kterýž od Kateřiny mateře své koupil. A tak díl svůj zouplna docela vyyzdvihl.
Od Kateřiny, mateře těch sirotků, přijato za statek 16 zl 19 gr 5 den.
Z toho zaplaceno Martinovi súkeníkovi do Strážnice za sukno 2 zl, Michalovým synom za víno 3 zl, Lukášovi Baštákovi do Strážnice 10 zl 20 gr, Janovi Trpilkovi 13 gr, Pánkovi za víno 16 gr 5 den.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a přijato od Kateřiny svrchu psané za statek 14 zl. Ty přijal Matyáš hrnčíř za dluh svůj.
Od Jíry Machového přijato dluhu 5 zl. Ty jsou naloženy na stavení požáru, mají to sirotci a mateř škodovati.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry, bratra těchto sirotků, za grunt 4 zl. Ty přijal Pavel na svůj díl.
Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Jíry Peterkova za grunt 2 zl 11 gr 4 den. Ty přijal Pavel na díl svůj.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Narkové na dluh neboštíka manžela jejího 1 zl. Ty přijal Jíra na díl svůj.
Z statku Martina Muškatele přijato dluhu za Dorotu Muškatelku na těch 10 zl 15 gr – 8 zl 24 gr. Z toho dáno Pavlovi 4 zl 12 gr a Jírovi 4 zl 12 gr.

f 214b
Letha 1613 za fojta Viktorina Podolskýho přijato z s[tatku] n[ebožtíka] Martina Muškatele na dluh Doroty Muškatelky 1 zl 6 gr. Ty sou dány Pavlovi na díl jeho.
Z statku n[ebožtíka] Jana Narka na dluh přijato 2 zl. Ty přijal Pavel na díl svůj.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato z s[tatku] n[ebožtíka] Jana Narka ostatek dluhu 1 zl. Ten přijal Pavel na díl svůj.
Letha 1615 za fojta Jury Vávrového přijato z statku n[ebožtíka] Martina Muškatele na dluh Doroty Muškatelky ostatních 15 gr. Ty přijal Pavel Peterků na díl svůj.