Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

84 S[irotci] n[ebožtíka] Tomáše Pišťáka

f 188

K tomu statku jest nápadníků 4, Anna Zajíčkova, Markéta sestra její, Václav Jana Zajíčkova syn, Jíra Mikuláše Zajíčkova syn.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na vinohradě v Šumberku Jíry Hurbanového zaplacených posledních peněz 15 zl 15 gr, placením podle ourody po 3 zl až se předních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Syrového
34 zl 15 gr vyplatí.
Z toho statku má se vyplniti podle poručenství Tomáše Pišťáka Zuzanně Vaculce do Petrova 5 zl.
Zůstává čistého statku 10 zl 15 gr. To dělíc na 4 díly, přijde na jeden díl po 2 zl 18 gr 5 den.