Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

84 S[irotky] n[ebožky] Anny Žáčkové

f 283a

K tomu statku sou nápadníci 3, Kateřina, Jíra a Martin, dcera a synové její.

Našlo se jim spravedlnosti na gruntě 81, což n[ebožka] Anna Žáčková zaplatila i dílu sobě po manželovi srazila 116 zl.
Půl achtele vinohradu v Dobré hoře zaplacenej za 50 zl.
Summa všeho statku 166 zl.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Jírovi Košíkovi 27 zl 15 gr.
Obci kněždubské 1 zl.
Jírovi Kušovi 2 zl.
Václavovi Písaři do Šardic, zeti jejímu 13 zl 25 gr.
Panu Matuškovi za 10 m[ěřic] ovsa po 7 ½ gr - 2 zl 15 gr.
Kateřině Mokrošové do Petrova 2 zl.
Pinkusčinému synu do Strážnice dluhu 3 zl 22 ½ gr.
J.M. Pánu za 9 m[ěřic] ovsa po 15 gr – 4 zl 15 gr.
Martinovi Horáčkovi dluhu za maso 1 zl 15 gr.
Summa dluhův 58 zl 17 ½ gr.
Zuostává čistého statku 107 zl 12 ½ gr, to dělíc na 3 díly, přijde na každého po 35 zl 24 gr 1 den.
f 283b
Václav Písař Šardický přijal na díl Kateřiny manželky své vinohrad v Dobré hoře v 50 zl.
Z toho sobě srazil dílu manželky své a dluhu jemu povinného těch 50 zl. A tak bude míti vinohrad zaplacenej.

Příjem a vydání:
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Jíry Košíkového za grunt 9 zl.
Z toho dáno p[anu] Matuškovi za oves dluhu 2 zl 15 gr.
Kateřině Mokrošové do Petrova dluhu 2 zl.
Do důchodů sirotčích dluhu za oves 4 zl 15 gr.
Více přijato od Jíry Košíkového 4 zl.
Ty sou dány Pinkuščiné[mu] synu na dluh.
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Jíry Košíkového za grunt 4 zl. Z toho dáno dluhu obci kněždubské
1 zl.
NB. Jakož náleželo Martinovi dílu jeho summy 35 zl 24 gr
1 den, ten se zlodějsky na zámku chovaje jest pro takový zlý skutky a krádež jeho oběšen, spravedlnost ta všecka jest k ruce panské obrácena. Kterážto spravedlnost náleží na Dobré hoře a Jeho [Mil]osti Pánu po letech jíti má. Act[um] za fojta Jíry Tkadlce letha 1613.