Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

85 Grunt Janka Pastejře

f 617a

Letha [15]92 Jan Pastejř koupil podsedek od Štěpána Škodového za 23 zl, závdanku dal Štěpánovi 3 zl a platiti má od letha [15]93 při Vánocích po 1 zl. Ta spravedlnost náleží osobám těmto:
Sirotkům neb[ožtíka] Jana Havlového 9 zl.
Holomkovi Židu 11 zl.

Letha [15]93 položil Janek Pastejř sirot[kům] nebož[tíka] Jana Havlova 1 zl. Ten přijali starší.
Letha [15]94 položil Jan Pastejř za grunth svůj peněz purgkrechtních 1 zl.
Letha [15]95 položil Pastejř půl peněz 15 gr, ostatek o s[va]tý[m] Václavě dáti má letha [15]96.
Letha [15]96 položil Pastejř za grunth peněz 1 zl.
Leta [15]97 položil Janek Pastýř za podsedek svůj 1 zl.
Leta [15]98 položil Janek Pastejř za podsedek svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Havlova 1 zl.
f 617b
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového Jan Pastýř prodal podsedek Bartoňovi Husákovi za summu 30 zl. Závdanku jemu dal 3 zl a platiti má od letha [15]99 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za platcení [a] opravu gruntu, povinnosti J.M.Páně Jan Hulínský, Jan Jistého, Vašek Hynků S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Bartoň Husák za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Havlova 2 zl. Z toho ujal Janek Pastýř 1 zl a na s[irotky] Jana Havlo[va] 1 zl.

Letha 1600 za fojta Martina Liškového Bartoš Husáků prodal podsedek svůj obci lhotské na pastýřskou chaloupku za 30 zl. Závd[anku] jemu dali 5 zl, ostatek platiti má od letha 1600 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě všecka obec. Act[um] ut s[upr]a.

Letha 1600 za fojta Martina Lišky položila obec lhotská za pastýřskú chalúpku 2 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Havlova 1 zl a Jankovi Pastýři dáno 1 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položila obec lhotská za pastýřskou chaloupku Jankovi Pastýři 1 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položila obec lhotská za pastýřskou chaloupku Jankovi Pastýři 1 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položila obec lhotská za pastýřskou chaloupku Jankovi Pastýři 1 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položila obec lhotská za pastýřskou chalupu Jankovi Pastýři 2 zl.

Pusté místo

Leta Páně 1615 z dovolením p[ana] Tobiáše Purgkrábka, ouředníka na Strážnici, fojt a starší lhotečtí prodali ten požár pustý Martinovi Hanákovému za summu 7 zl bez závdanku, platiti má počna leta 1617. A když peníze klásti bude, má také všelijaké povinnosti JM Páně, roboty a což obecního spravovati. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Bartoň Svorňových a Vávra Šmůl SRSN. Těch 7 zl náleží obci.
f 618a
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Martin Hanák položil za g[runt] obci lhotské 1 zl.

Pusté