Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

85 S[irotci] n[ebožtíka] Jakuba Drašče

f 215a

K tomu statku jest sirotků 5, Dorota, Kateřina, Lida, Jíra, Pavel a Dorota mateř jeho šestá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Požár co na němž zaplaceno 40 zl.
Roubanice v Střešňovci za 10 zl.
Roubanice ve Sklenářích za 1 zl.
Na vinohradě Jana Gybala v Karlové hoře posledních peněz 21 zl.
Summa statku 72 zl.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
P[anu] Skřičkovskýmu 3 zl.
Janovi Vachovýmu 1 zl.
Janovi Pernikářovi 1 zl.
Jakubovi Dobrušový[mu] Židu 7 zl.
Davidovi Holomkovi 24 gr.
Levovi Židu 6 zl 25 gr.
Fejtlovi Židu za oves 1 zl.
Summa 20 zl 9 gr.
Zuostává čistého statku mimo splacení dluhův 51 zl 21 gr. Dělíc to na 6 díluo, přijde na každého dílu po 8 zl 18 ½ gr.

Dorota mateř přijala na svůj díl:
Roubanici ve Sklenářích za 1 zl.
Roubanici v Střešňovci za 10 zl.
Grunt přijala ve 40 zl. Summa 51 zl.
f 215b
Z toho sobě srazila dílu svého 8 zl 18 ½ gr. Zuostává dopláceti sirotkom 42 zl 11 ½ gr, placením od letha 1607 po
3 zl.

Dorotě
Kateřině Náleží každému dílu jeho
Lidě po 8 zl 18 ½ gr.
Jírovi
Pavlovi

Což těm sirotkom obzvláště náleží při mateři jejich patery včely, má jim je dochovati.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Zálešákového, manžela Dorotiného, za statek svrchu psaný ostatek 14 zl 15 gr.
Z toho zaplaceno Jakubovi Dobrušovi 7 zl.
P[anu] Janovi Skřičkovskému 3 zl.
Levovi Židu na dluh jeho 4 zl 15 gr.

Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Zálešákového za grunt 2 zl. Ty přijal fojt židovský na místě Levy Žida za dluh jeho ostatní peníze.
Letha 1609 a 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Jíry Zálešákového za grunt 3 zl 15 gr. Z toho dáno Janovi Pernikářovi dluhu 1 zl.
Janovi Vachovýmu dluhu 1 zl.
Fejtlovi Židu dluhu 1 zl.
Davidovi Holomkovi 25 gr.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Jíry Zálešákového za grunt 3 zl. Ty jsou vydány Kateřině na díl její.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jakuba Drašče za grunt 3 zl. Ty přijal muž Kateřinin na díl její.
f 216a
Letha 1613 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Urbana Poláka za g[runt] 3 zl. Ty sou vydány Lidě na díl její.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Urbana Poláka za g[runt] 23 zl.

Dorotha, Jíra a Pavel, sirotci napřed psaní, zemřeli, ta spravedlnost jejich připadla na Kateřinu a Lidu, sestry jejich, též na Dorothu, mateř těch sirotků, každýmu po 8 zl 18 ½ gr.
Letha 1615 za fojta Jury Vávrového Urban Polák položil za grunt svůj 3 zl. Ty jsou za JM Pánem.
Letha 1616 za fojta Ondry Žákového Urban Polák položil za grunt 3 zl. Ty jsou vydány Lidě na díl její.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Urbana Poláka za grunt peněz ročních přijato 3 zl. Z toho dáno Kateřině ostatních peněz 2 zl a Lida přebrala 15 gr, ty má Kateřině Lida navrátiti, a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Zálešáka obráceno 1 zl.
NB. Ty 3 zl leta 1615 položeno za JM Pánem, též se obracejí na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Zálešáka.
Letha 1620 za fojta Martina Kašparového jakož při mateři těmto sirotkům zůstávaly k dochování patery včely, poněvadž jiní sirotci zemřeli, toliko Lida a Kateřina živy pozůstaly, takové včely patery jim náležely. Kterýžto včely prodaly jsou Jírovi Zálešákovi otčímovi svému za hotových 5 zl. Ty peníze přijaly Lida a Kateřina, spolu se nimi rozdělily.