Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

85 S[irotci] n[ebožtíka] Šimka Vlčejového

f 286a

K tomu statku sou sirotci 4, Jan, Mikuláš, Václav, Kateřina a Anna mateř jejich pátá.

Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě Václava Sotora zaplacených 23 zl.
Na vinohradě v Dobré hoře zaplaceného 52 zl 15 gr. Placením po 6 zl, když se jiným, co na tom mají, doplatí.
Summa všeho statku 75 zl 15 gr.
To dělíc na 5 dílův, přijde na každého po 15 zl 3 gr.

Ten statek jest již sirotkům dorostlým odvedený.