Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

85 S[irotek] n[ebožtíka] Prokše Hlavatého

f 189

K tomu statku jest sirotek 1, Dorotha a Kateřina vdova druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě a polulání 35 Tobiáše Polešovského zaplacených 20 zl, placením při každých Vánocích po 2 zl.
Půl achtele vinohradu v Šumbercích zaplacený 50 zl, placením při každých Vánocích po 2 zl.
Na gruntě 74 Staňka Knápka vyplacených 42 zl, placením při každých Vánocích po 3 zl.
Summa statku 112 zl.
To dělíc na 2 díly, přijde na každého po 6 zl.

Tobiáš Polešovský na díl Kateřiny manželky své ujal grunt z půl lánem roli a vinohrad v Šumbercích ve 70 zl. Z toho sobě srazil dílu manželky své 56 zl, zůstává dopláceti 14 zl placením takto: za grunt po 2 zl a za vinohrad podle ourody po 2 zl.
Dorotě sirotku dílu jejího náleží 56 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Tobiáše Polešovského za vinohrad v Šumberku 1 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Dobiáše Polešovského za Šumberk 1 zl.
f 189
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Staňka Knápka za grunt 1 zl.
Od Tobiáše Polešovského za Šumbergk 1 zl.
Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od Staňka Knápka za grunt 2 zl. Ty jsou vydány Dorotě na díl její.
Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Staňka Knápka za grunt 2 zl. Přijal je manžel Dorotin na díl její.
Od Tobiáše Polešovského přijato za Šumberk ročních peněz 2 zl. Přijal je manžel Dorotin na díl její.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Staňka Knápka za grunt 3 zl. Přijala je Dorota na díl svůj.
Od Tobiáše Polešovskýho přijato za Šumberk ročních peněz 2 zl. Přijal je muž Dorotin na díl její.
Letha 1613 za fojta Václava Rožka přijato od Staňka Knápka za grunt 2 zl.
Od Tobiáše Polešovskýho za Šumbergk 2 zl.
Ty přijala Dorotha na díl svůj.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožka od Martina Rabáka na místě Staňka Knápka za grunt přijato 3 zl. Ty sou vydány Dorotě na díl její.
Od Thobiáše Polešovskýho za vinohrad Šumbergk přijato 2 zl. Ty sou dány Dorotě na díl její.

Letha 1615 za fojta Jana Pškavého od Martina Rabáka za grunt přijato 3 zl.
Od Thobiáše Polešovského za vinoh[rad] v Šumbercích přijato 1 zl.
Ty jsou vydány Dorotě na díl její.
Letha Páně 1616 za fojta Jana Pškavého od Martina Rabáka přijato za grunt 2 zl.
Od Thobiáše Polešovského ostatních peněz za vinoh[rad]
2 zl.
Ty 4 zl jsou vydány Dorotě na díl její.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Pavlového od Martina Rabáka za grunt přijato peněz ročních 2 zl. Ty jsou vydány Dorotě na díl její.
Leta Páně 1618 za fojta Václava Vlkového od Martina Rabáka položeno za grunt peněz ročních 2 zl. Ty jsou vydané Dorotě na díl její.
Z důchodů JM Páně na vyšlou spravedlnost, což za JM Pánem zůstávala, dáno na díl Kateřinin 8 m[ěřic] rži za 4 zl.