Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

87 Grunt Hesa Brodského

f 279a

Letha Páně 1584 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 118 nadepsaný Hesa má grunth svůj od Lva Soplivýho Žida, bratra Holomkovýho, za summu 30 zl koupenej, kterejž jest letha 88 podle téhož zápisu ut s(upr)a zouplna a docela zaplatil.

Letha 1605 za purgmistra Martina Rožmberského Heska Židovka majíc podsedek ut s(upr)a sobě od n(ebožtíka) Hesa manžela svého daný prodala jej Mušlovi synu svému za hotových 100 zl, kteréž od něho zouplna a docela přijala a tak jej má zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a povinnosti panské Mojžíš Danielů syn. Act(um) za rychtáře Jana Drabíka letha ut s(upr)a.

Pustý