Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

87 Grunt Vávry Střeblovskýho

f 638a

Ten grunth jest letha [15]96 prodán od Matěje Juráka se čtvrtí roli za 42 zl. Závdanku položil obci lhotské 4 zl a Mackovi 2 zl a ještě dopláceti zůstává od letha [15]97 po 2 zl – 40 zl. Z toho náleží obci lhotské, kteréž jim Matěj Juráků odvedl 25 zl 2 ½ gr a témuž Jurákovi náležeti bude na posledních penězích 14 zl 7 ½ gr. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Bartoň Martinků, Macek Hodrlů, Jan Kovář S.R.S.N.
Letha 1598 položil Vávra Střeblovský za grunt k obci lhotské purkrechtních peněz 2 zl.

Letha [15]99 Vávra Střeblovský prodal grunt ze čtvrtí roli Janovi Ondrušovýmu za sumu 42 zl. Závdanku jemu dal při odevzdávce 4 zl a jakož Vávrovi Střeblovskýmu ještě náleželo 4 zl, ty jest Janovi Ondrušovýmu pustil, ostatek platiti má od letha 1599 po 2 zl až do vyplnění tej sumy. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vávra Krkavec, Martin Zajíčků, Jan Kovář a Vávra Střevlovský S.R.S.N.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Ondrušových za grunth svůj obci lhotské 2 zl.
Jakož náleželo Jurákovi na tomto gruntě posledních peněz 14 zl 7 ½ gr, takové peníze prodal obci lhot[ské] za hotové peníze 2 zl. A tak týž Jurák na tom gruntě nic nemá.

Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového prodán grunt ut s[upr]a ze čtvrtí roli od fojta a starších zůstalý odběžný po Janovi Ondrušovém Matějovi Hladnýmu za summu 32 zl, to což za něj dopláceti jest. Závdanku dal obci lhotské 1 zl, ostatek platiti má od letha 1604 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Outerků, Vašek Ožeha, Filip Petrových S.R.S.A N.
f 638b
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového fojt a starší prodali podsedek ze štvrtí roli, z kterého ušel Jíra z Jastřebic, Klimšovi Hodrlovému za tu summu, což jest dopláceti, totiž za 35 zl bez závdanku a platiti má od letha 1605 po 2 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za opravu a povinnosti panské Jan Mikulášů, Filip Manů S.R.S.N.

Pustý místo

Letha 1613 za fojta Václava Roškového starší prodali požár ut s[upr]a ze čtvrtí roli Pavlovi Kozubovému za summu 14 zl bez závdanku, platiti má od letha 1616 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Škřivánek, Mikuláš Krakovský SRSAN.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Pavel Kozub prodal ten grunt se čtvrtí roli Janovi Babulovému za sumu 14 zl bez závdanku, placení od letha 1616 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Tesař a Valenta Slezák SRSN.

Pusté