Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

87 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Severy

f 292a

K tomu statku jest sirotek 1 Jan a Maruše mateř druhá.

Našlo se jemu spravedlnosti na gruntě 4 Jana Korytnýho syna summy 20 zl. Ty peníze jemu z toho gruntu jíti mají od letha 1603 po 1 zl. Rukojmě při gruntě zapsáni sou.

Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Dobrušový[mu] zeti Židu 4 zl 15 gr.
Jírovi Kubějovi 1 zl 15 gr.
Summa 6 zl.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 14 zl. To dělíc na 2 díly, přijde na každého po 7 zl.

Jan Korytný na díl Maruše manželky své na gruntě sobě srazil 7 zl, ostatek dopláceti má jakž ut s[upr]a.

Příjem a vydání:
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Jana Korytného za g[runt] 1 zl 15 gr. Ty sou vydány Jírovi Kubějovi za dluh.
f 292b
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Jana Korytného za grunt 1 zl. Ten jest přijal na místě Dobrušovým Okatý Žid, totiž David Holomkův strejc.
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového od Jíry Maluškového za grunt výš psaný přijato 1 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Šmatláně od Pavla Trkmanového přijato za grunt a dány Židu Soplivé[mu] 1 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka přijato z gruntu Pavla Trkmanového za týž grunt 1 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového od Václava Košile přijato za grunt peněz ročních 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového přijato od Václava Košile za gr[unt] peněz ročních 1 zl.