Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

87 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Bartysového

f 220a

Jest k tomu statku sirotkou 4, Zuzanna, Kateřina, Kuna, Matúš a Dorotha Tatarka pátá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na podsedku 54 Ondrovi Hulovýmu prodaném zaplaceného 18 zl, placením po 4 zl až se obci radějovské přední půjčených vyplní 32 zl.
Na vinohradě v Gruntech Danielovi Mlynářovi prodaném 70 zl, závdanku dáti má 5 zl a platiti po 4 zl. R[ukojmě] Vaněk Vlachovský, Jan Pánků S.R.S.A N.
Summa 88 zl.
Z toho se má zaplatiti dluhu toto:
Panu Skřičkovskému 13 zl.

Zůstává čistého statku 75 zl. Dělíc to na 5 dílů, přijde na každého po 15 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1606 přijato od Daniele Mlynáře závdanku za vinohrad 5 zl. Půjčeno z nich Kateřině Jana Barvínkových z poručení pana ouředníka 4 zl.
Z dílův sirotčích dáno od rozdílu a spravení statku 2 zl.
Vinohrad v Gruntích, kterýž byl prodán Danielovi Mlynáři, jest zase prodán Michalovi Fijantovému do Koválovce za 65 zl, platiti má podle ourody po 4 zl. Rukojmě Vaněk Vlachovský, Martin Matulíků, Václav Malík S.R.S.N.
f 220b
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Michala Fijantova z Ko[vá]lovce dvojích peněz za vinohrad po 4 zl – 8 zl. Ty přijal p[an] Jan Skřičkovský na dluh svůj.
Letha 1609 a 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato za vinohrad od Michala Fijanta 5 zl. Ty jsou vydány p[anu] Skřičkovský[mu] dluhu. A tak doplacen.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Michala Fijanta za vinohrad 2 zl.
Letha 1612 za fojta ut s[upr]a přijato od Michala Fijanta za vinohrad 2 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jíry Jakuba Honzle za vinohrad na místě Michala Fijanta peněz ročních
2 zl.
Ten vinohrad ut s[upr]a Michal Fijant prodal Jírovi Jakuba Honzového, což se za něj dopláceti zuostávalo, totižto 47 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Jakuba Honzového za vinoh[rad] 2 zl.
Leta 1615 za fojta Jíry Vávrového přijato od Jíry Jakuba Honzového za vinohrad v Gruntích 3 zl.
Leta 1616 za fojta Ondry Žákového přijato od Jíry Jakuba Honzového za vinohrad v Gruntích 2 zl.

Leta 1617 za fojta Martina Kašparového přijato od Jíry Jakuba Honzového za vinohrad v Gruntích 3 zl.
Letha 1618 za fojta Martina Kašparového přijato od Jíry Jakuba Honzového za vinohrad v Gruntech 3 zl.