Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

87 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Škeřupové[ho]

f 193

K tomu statku jest sirotků 6, Zuzanna, Kuna, Dorota, Kateřina, Markyta, Lida a Anna macecha jejich sedmá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 64 a polulání zaplacených 20 zl, placením při Vánocích po 2 zl.
Na vinohradě v Šumberce Hiršle Žida 17 zl 15 gr, placením podle ourody po 4 zl.
Na vinohradě v Šumberce Václava Hustého 45 zl, placením po 4 zl podle ourody.
Na vinohradě v Pomykalce Škeřupového 14 zl, placením po
1 zl podle ourody.
Dluhu na Jírovi Škeřupovým, strejci jejich 14 zl 15 gr.
Dluhu na Anně macoše 2 zl 15 gr.
Summa statku všeho 113 zl 15 gr. Dělíc tu summu na 7 dílův, přijde na každého po 16 zl 6 gr 3 den.

Markyta a Lida zemřely a díly jejich připadly na Zuzannu, Kunu a Kateřinu, sestry jejich, přijde na každého po 8 zl 3 gr 1 ½ den.
Anna macocha přijala na svůj díl vinohrad v Šumberku v
45 zl.
Dluhu, což jí půjčeno bylo, 2 zl 15 gr.
Summa 47 zl 15 gr.
Zůstává dopláceti sirotkom mimo sražení dílůu svého 31 zl 8 gr 4 den, placením po 4 zl až se předních peněz k obci lhotské 35 zl vyplní.
f 193
Zuzanně náleží dílu otcovského i po Lidě a Margetě, sestrách jejích zemřelých, 24 zl 9 gr 4 ½ den.
Kuně týmž způsobem
Dorotě tolikýž každej po 24 zl 9 gr 4 ½ den.
Kateřině týmž spůsobem

Více těm sirotkom 4 náleží nápadu po n[ebožtíkovi] Matějovi Škeřupovým strejci jejich toto:
Na vinohradě v Šumberku Jíry Škeřupového 9 zl, placením po 2 zl.
Na druhé polovici vinohradu Martina Vaculíka v Šumberku 9 zl, placením po 2 zl.
Summa toho nápadu 18 zl. Dělíc ten nápad na čtyři díly, přijde každému po 4 zl 15 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Hirša Žida za vinohrad v Šumbercích 2 zl.
Od Jíry Škeřupového na dluh přijato 5 zl.
Též od něho přijato za vinohrad v Šumberku na nápad po neb[ožtíkovi] Matějovi Škeřupovi 1 zl.

Od Martina Vaculíka za vinohrad v Šumberce na nápad po n[ebožtíkovi] Matějovi Škeřupovi přijato 2 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Martina Vaculíkového za Šumberk 1 zl.
Od Jíry Škeřupového též za Šumberk 1 zl.
Od Hiršle Žida též za Šumberk 1 zl.
f 194
Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od p[ana] Adama Žambergka za grunt 1 zl 15 gr.
Jakož Hiršl Žid za vinohrad v Šumbercích doplatiti zuostává těmto sirotkom od letha 1609 14 zl 15 gr, ty povinen bude dopláceti na místě jeho Martin Lišků, neb ten vinohrad od Žida koupil.
Letha a za fojta ut s[upr]a přijato od Martina Liškova na místě Hiršle Žida za vinohrad 1 zl 15 gr.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového přijato od Martina Liškova za vinohrad v Šumberce 3 zl. Ty sou dány Kuně na díl její z poručení J.M.Paní.
Od Jíry Škeřupového přijato za vinohrad v Šumberku 2 zl. Ty sou dány a přijal je manžel Zuzannin do Lideřovic na díl její.
Od Martina Vaculíkovýho přijato za Šumbergk 1 zl. Ten jest přijala Kuna na díl svůj.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina Liškova za Šumbergk 3 zl.
Od Martina Vaculíka za Šumberk 1 zl.
Od Jíry Škeřupy za Šumberk přijato 2 zl.
Též od něho přijato za Pomykalku 1 zl.
Též od něho přijato na těch 14 zl 15 gr 5 zl.
Od p[ana] Adama Šamberka přijato za grunt lonských za rok 1611 2 zl. Přijal je muž Zuzanin na díl její.
Zuzaninýmu muži dáno na díl její 4 zl.

Letha 1613 za fojta Václava Rožkového jakož za Jeho [Mil]ost Pánem vyšlé spravedlnosti zůstávalo 16 zl, takové peníze jsou odvedeny Zuzanně a Kuně, každý po 8 zl, na vinohradě Václava Dopity v hoře Pomykalkách, kteréžto peníze přišly Jeho [Mil]osti Pánu po Martinovi Stehlíkovi, člověku zběhlým, jakž v horenských lhotských registřích zapsáno jest.
Téhož letha přijato od Jíry Škeřupového za Šumbergk 2 zl.
Též od něho přijato ostatních peněz na dluh povinný 4 zl 15 gr.
Z toho dáno Kuně na díl její 6 zl.
Od Martina Lišky za vinohrad v Šumbercích na místě Hiršle Žida přijato 3 zl.
Od Martina Vaculíkovýho za vinohrad v Šumbercích 2 zl.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Martina Lišky za vinoh[rad] Šumbergk ostatních peněz přijato 4 zl.
Od Martina Vaculíkového za Šumbergk přijato ostatních 2 zl.

f 194
Zuzanně dáno ostatek dílu jejího i po sestrách zemřelých 9 gr 4 ½ den. A tak spravedlnost svou vyzdvihla.
Kuně dáno na díl její 3 zl 20 gr 2 ½ den.

Letha Páně 1615 za fojta Jana Pškavého od pana Adama Šambergka přijato za grunt dvojích peněz 4 zl. Z toho dáno Kuně na díl její.
Od Jíry Škeřupa přijato za Šumbergk nápadu po Matějovi posledních peněz 1 zl. Ten jest vydán Kuně na díl její.
Letha Páně 1616 za fojta Jana Pškavého od pana Adama Šambergka přijato za grunt 2 zl. Ty jsou vydány Kuně na díl její.
Od Václava Němčanského z gruntu 69 přijato peněz 2 zl. Vydáno nápadníkům 1 zl 20 gr a malým s[irotkům] zanecháno 10 gr.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Pavlového z gruntu 69 od Václava Němčanského za grunt přijato 2 zl. Vydáno nápadníkům 1 zl 20 gr a malým zanecháno sirotkům Pavla Škeřupa 10 gr.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového přijato od pana Adama Šamberka za grunt za 2 leta 4 zl.
Z gruntu 69 Václava Němčanského 20 gr. Z těchž jest vydáno Zuzanně 8 gr a Kuně 5 gr.