Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

88 Grun(t) Lazara, syna Pinkuštinýho

f 281a

Letha Páně 1595 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 140 nadepsaný Lazar má grunth svůj od Jara kantora za summu 80 zl koupenej. Na kterejž jest téhož letha 95 vyplnil 6 zl a od téhož letha 95 při Vánocích rok po roku po 6 zl dopláceti zuostává 74 zl.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Rachelce Židovce předních peněz 44 zl.
Item Jarovi Židovi posledních peněz 30 zl.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Samuel kněz, Abraham Pinkuščin syn S R S A N R.
Letha 95 položil Lazar vejš psaný peněz purgkrechtních za grunth Rachelce Židovce 6 zl.

Letha 96 Lazar Pinkuščin syn prodal grunth svůj nahoře psaný Jarovi Židovi za sumu 60 zl. Závdanku Jaro Žid položil Lazarovi hned při odevzdávce 12 zl.
Téhož letha 96 položil Jaro Žid peníze roční Rachelce Židovce 6 zl.
A což jemu na tom gruntě náleželo, to sobě srazil 30 zl. A tak Jaro Žid na svém gruntě zaplaceného má 48 zl.
f 281b
A ještě dopláceti zůstává Rachelce Židovce po 6 zl – 32 zl.
Rukojmě za placení a opravu grunthu i povinnosti panské Skyva Majer Žid a Abraham masař S.R.S.N.
Letha 97 položil Jaro Žid peněz purgkrechtních Rachelce Židovce 6 zl.
Leta 1598 položil Jaro Žid za grunt svůj peněz purgkrechtních Rachelce Židovce 6 zl. Act(um) za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta 99 za purg(mistra) Tomáše Grausa položil Jar Žid za grunt Rachelce Židovce 6 zl.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Jar kantor Žid prodal podsedek svrchu psaný dvěma Židom, totiž Lazarovi Pinkuštinému půl podsedku za 40 zl a Izákovi mečířovému synu druhou polovici též za 40 zl. Závdanku jemu Lazar Pinkuštin dal 3 zl a Izák mečírštin syn též 3 zl. Ostatek platiti mají od letha 1600 každý po 3 zl. Odevzdáno jim to za volný a svobodný. Ruk(ojmě) za Lazara Pinkuštiného Lev Elštin syn a za Izáka mečířového Jakub masař, Markus provazníků syn R.S.A.N.
Téhož letha a za purgkmistra položil Lazar Pinkuštin 3 zl a Izák mečířů syn 3 zl. Ty oboje peníze přijala Rachelka Židovka.
f 282a
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Izák mečířů syn Rachelce Židovce 2 ½ zl. Též položil Lazar Pinkusčin syn Rachelce Židovce 2 ½ zl.

Letha 1602 za purg(mistra) Pavla Hulínského položil Izák mečířů syn za gr(unt) Rachelce Židovce 1 zl 15 gr. Též položil Lazar Pinkuščin syn Rachelce Židovce 1 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg(mistra) Martina Rožumberského položil Izák mečířů syn za g(runt) Jarovi kantorovi 3 zl. Též položil Lazar Pinkuščin syn Jarovi kantorovi 3 zl.

Letha 1604 za purg(mistra) Martina Rožumberského Lazar Pinkuštin syn prodal půl podsedku s tím se vším příslušenstvím, jakž ho sám užíval, Fejtlovi zeti mečířovému za summu 40 zl. Závdanku jemu dal 13 zl, ostatek platiti má ut s(upra) od letha 1604 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jelen Bílený, Lazar krejčí S.R.S.N.
Téhož letha a za purg(mistra) ut s(upr)a položil Izák mečířů syn za g(runt) 3 zl. Též položil Fejtl zeť mečířů za půl podsedku 3 zl. Těch všech 6 zl přijal Jaro kantor.

Jakož náleželo Jarovi kantorovi na tom gruntě mimo prvnější vyzdvižení 18 zl, ty jest Izákovi a Fejtlovi mečířovému pustil na ten spůsob, aby ten podsedek stavěli. Za což zastavil rukojmě fojta a starší židovský nynější i budoucí S.R.S.a N. A tak týž Izák ten podsedek má zouplna a docela zaplacený.

Letha 1614 za purgk(mistra) Bartholoměje Šlechty Izák Fejtl prodal podsedek ut s(upr)a Janovi Liptálskému za summu 16 zl. Závdanku jemu dal 2 zl a ostatek platiti má od letha 1615 po 2 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě Mikuláš Vodák, Bartoň Chmelař, Abraham fojt židovský S R N.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Lipálský položil Fejtlovi za grunt 2 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Liptovský(!) položil Fejtlovi Židovi za grunt 2 zl.
f 282b
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Liptovský prodal podsedek svůj Levovi Šulmeistrovi židovské(mu) za 38 zl. Závdanku dal jemu při odevzdávce 15 zl, platiti má ročně po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Lazar krejčí a Lev zlatník S R S N.
Leta ut s(upra) Lev Školmistr položil Izákovi Šilhavému 1 zl.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Lev Žid Školmistr položil za ten grunt peněz ročních 5 zl. Z toho dáno Izákovým sirotkům peněz náležitých 2 zl a Bětě, pozůstalé vdově po n(ebožtíku) Janovi Liptovském, 3 zl.

Pustý