Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

88 Grunt Vaňka Jíry Lutiškova

f 108a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červenejch v listu 60 koupil jest Vaněk vejš psaný podsedek svuoj za summu 30 R.
Na to jest položil závdanku Janovi Blažkovi téhož letha 8 R a peněz purgkrechtních 2 R. A tak ještě zuostává dopláceti peněz od Jana Blažova obci předměstskej strážnicskej koupených 20 R. Ty má pokládati od letha [15]92 při Vánocích po 2 R.
Na to jest položil letha [15]94 3 R a do téhož leta zadržel za letho [15]92 a [15]93 3 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých Jan Hanáček a Jakub Plachej S.R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Vaněk vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních obci předměstské 3 R.
f 108b
Letha [15]95 ten napřed psaný grunth jest prodán od Vaňka Lucišky Janovi Vracovskému za summu 36 R. Na to jest závdanku položil obci předměstské 2 R a tak ještě za ten grunth dopláceti zůstává 34 R, ty má pokládati od letha [15]96 pořadně po 2 R.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jíra Noha, Martin Blatnický S.R. S.N.
Letha [15]96 položil Jan Vracovský za grunth obci předměstské 1 R.
Letha [15]97 položil Jan Vracovský za grunth peněz 2 R.
Leta 1598 položil Jan Vracovský za grunt svůj obci předměstský 2 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jan Vracovský za grunt svůj obci předměstské 2 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan Vracovský obci předměstské za grunt 2 R.

Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového fojt a starší prodali podsedek Mathoušovi Střítezskýmu za summu 36 R. Závdanku dal, který obec přijala 2 R, ostatek platiti má od letha 1604 po 2 R. odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Filip Koláčků a Jan Bilovský S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží předních peněz obci předměstské 1 R.
Vaňkovi Lutiškovi 22 R.
Janovi Vracovskýmu naposledy 11 R.
f 109a
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Matuš Střítezský za g[runt] 2 R.
Z toho dáno obci předměstské ostatní 1 R a Vaňkovi Lucištkovi prvních peněz 1 R.

Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno od pana ouředníka, aby Matouš Střítežský tento podsedek požár toliko po 1 R doplácel.
Letha 1609 za předního konšela Jana Pernikáře položil Mathouš Střítežský za podsedek Vaňkovi Lučistkovi 1 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Mathouš Střítežský za gr[unt] Vaňkovi Lučistkovi 1 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Mathouš Střítežský za g[runt] Vaňkovi Lučistkovi 1 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Mathouš Střízežský za gr]unt] Vaňkovi Lučistkovi 1 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Matouš Stříteský za gr[unt] Vaňkovi Lučistkovi 1 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Matouš Stříteský za g[runt] Vaňkovi Lučistkovi 1 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Mathouš Střítežský položil za g[runt] Vaňkovi Lučistkovi 1 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Matouš Střítežský položil položil za grunt na Vaňka Lučistkového 1 R.
Ten jest vydán Kateřině Jakuba Ostravského po Vaňkovi Lučistkovém ujci jejím.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Matouš Střítežský položil za grunt na Vaňka Lučistkového 1 R.
Ten přijala Kateřina Jakuba Ostravského.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Matouš Střítězský položil za gr[unt] Vaňkovi Lučistkovi 1 R.

Pustý
f 109b
Leta Páně 1733 dne 24. Octobris za purgmistra p[ana] Eliáše Grögra a spoluradních toho času zůstávajíce grunt ut supra od mnoha let pustý a toliko holé místo, o takový se ohlásil Matěj Štasný, aby jej vystaviti mohl hned v roku 1730. Pročež aby místo zvelebováno bylo, puštěn jest mu, aby jej vystavil, v summě verunkovej, jak prve byl za 36 zlm. Podle čehož poněvadž jej vystavěl a zvelebil, nyní se mu připisuje a odevzdává podle řádu purgkrechtního za vlastní a dědičný, pod placení horní verunkovej summy ročně při posudcích obci městskej po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Eliáš Gröger a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne]a leta ut supra.
Polhocení tříletní užíti má ještě za rok 1733 a až do s[vatého] Jana roku 1734.

f 110a
Přípis Jozefa Možnara

Leta Páně 1762 dne 15. Aprilis za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních toho času předstoupili společní dědici po neb[ožtíku] Václavovi Sklenovského spolu s Pavlem Hurbánkem a Janem Martinkem jakožto svědkům a přednášeli, že švagrovi svému Jozefovi Možnarovi grunt ut supra po neb[ožtíku] Václavovi Sklenovského (který takový grunt právně připsaný neměl) pocházejícího za summu jedno sto rýnsk[ých], poněvadž žádný za něho více dáti nechtěl, odporodali. Pročež se nadjmenovaný grunt Jozefovi Možnarovi spolu z verunkovej summy p[e]r 36 zlm ročně při posudcích po 2 zlm za jeho vlastní, volný a dědičný se připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení jak císar[sko] král[ovské], tak vrchnostenskej i městský povinnosti p[an] Pavel Svoboda a p[an] Franc Gatty. Stalo se dne a roku ut supra.