Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

88 Pastýřský(!) chaloupka obecní

f 650a

Letha 1600 za fojta Martina Klimšového fojt a starší lhotští prodali pastýřský(!) chaloupku obecní Janovi Pěnicovi za summu 25 zl. Závdanku jim dal 2 zl a platiti má od letha 1600 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Řehoř Slovák S.R.S.N.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jan Pěniců za chalupu obci lhotské 1 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Jan Pěniců za chalupu obci lhotské 1 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Jan Pěniců za chalupu obci lhotské 1 zl.

Leta 1616 za fojta Jana Pškavého prodán ten podsedek od fojta a starších Martinovi Hanákovi za summu 7 zl bez závdanku, platiti má počna leta 1617 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Bartoň Svorňů a Vávra Tesař SRSN.

Pusté

______________________________________________________________

Kniha purkrechtní obce Tvarožná Lhota, Moravský zemský archiv v Brně, fond C 17, inv. č. 394.
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, duben 2004.