Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

88 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Huňky

f 222a

K tomu statku jest Zuzanna, manželka neboštíkova.
Vyhledalo se jí spravedlnosti toto:
Na gruntě 75 zaplacených peněz 9 zl 5 gr, placením po 1 zl až se předních peněz 6 zl 25 gr vyplatí.
Půl achtele vinohradu v Husí hoře zaplacený za 50 zl.
Vinohrad v Gruntích zaplacený, který jest prodán Chytroškovi Poláku 28 zl. Závdanku dal 1 zl, ostatek platiti má podle ourody po 2 zl.
Vína 5 věder za 15 zl.
Summa statku 102 zl 5 gr.

Z toho statku tito dluhové se zaplatiti mají:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vděka za obilí 5 zl.
Anně, s[irotku] n[ebožtíka] Matúše Zedníka, do Strážnice poručených 15 zl.
Matúšovi Kovářovi dluhu 4 zl.
Viktorinovi Podolskýmu 5 zl 7 ½ gr.
Machalovi do Strážnice 1 zl 7 ½ gr.
Mikulášovi Frakových do Radošovec 15 gr.
Janovi Zyglových 10 gr.
Summa dluhův 31 zl 10 gr.
Zůstává čistého statku 70 zl 25 gr.
Ta summa všeckna náleží Zuzanně, manželce n[ebožtíka] Jíry Huňky, toliko povinna bude ty dluhy svrchu psané spokojiti.
f 222b
Příjem a vydání:
Letha 1606 za fojta Jana Sovky přijato za 5 věder vína prodaného 15 zl. Z toho zaplaceno dluhu 11 zl 10 gr, Zuzanně na díl její dáno 3 zl 20 gr.
Od Chytrošky přijato závdanku za vinohrad 1 zl. Přijala jej Zuzanna na díl svůj.
Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato od Zuzanny vdovy za statek 5 zl. Těch vydáno Anně n[ebožtíka] Matúše Zedníčka[!] podle poručenství n[ebožtíka] Jíry Huňky.
Letha 1608 a 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Zuzanny Huňkové za statek 10 zl. Ty jsou vydány Anně n[ebožtíka] Matouše Zedníka podle poručenství Jiříka Huňky. A tak ona tu žádné spravedlnosti jmíti nebude.
NB. Po rozdílu a spravení statku našlo se, že zuostává za vinohrad s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Pavlíkova doplatiti ještě od letha 1612 9 zl, placením po 3 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Slámky na místě Zuzanny Huňkové, což těm sirotkom Jíry Pavlíkova po letech vyplněno jest, 7 zl 15 gr.
Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového od Jíry Slámky za vinohrad posledních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Pavlíkova 1 zl 15 gr.