Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

88 S[irotek] n[ebožtíka] Jíry Venhledě

f 195

K tomu statku jest sirotek jeden, Jan a Dorotha mateř jeho druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na vinohradě v Leskovce Staňka Knápka 50 zl. To dělíc na 2 díly, přijde na každého po 25 zl.

Staněk Knápků na díl Dorothy manželky své ujal vinohrad v Leskovce v 50 zl. Z toho sobě srazil dílu po též manželce své 25 zl, zůstává dopláceti sirotku 25 zl, placením po 2 zl podle ourody.
Janovi sirotku přišlo dílu otcovského 25 zl. Též tomu sirotku samému náleží půl achtele vinohradu v Leskovce, který jemu n[ebožtík] Šimek Venhledě strejc jeho poručil a jest prodán Staňkovi Knápkovi za 50 zl, platiti má každého roku při Vánocích po 2 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Staňka Knápkového za oba vinohrady v Leskovské hoře 2 zl.
Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Staňka Knápkového za vinohrad v Leskovské hoře 2 zl.
Letha 1614 od Staňka Knápkového přijato za vinohrad 2 zl.
Letha 1616 za fojta Jana Pškavého od Doroty vdovy pozůstalé po Staňkovi Knápkovi za vinoh[rad] 1 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Jakuba Kročkového na místě Dorotiném za vinohrad 1 zl.