Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

89 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Vyšatového

f 224a

K tomu statku jest sirotek Jan a Zuzanna mateř jeho druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Vinohrad v Husí hoře z půl boudou a půl presem zaplacený za 60 zl.
Na statku n[ebožtíka] Jana Rožkového dílu Zuzanny, mateře téhož sirotka, summy 69 zl 1 gr 2 den.
Roubanice ve Zklenářích za 1 zl.
Summa statku 130 zl 1 gr 2 den.

Z toho statku dluhův [se] zaplatiti má:
Kateřině, s[irotku] n[ebožtíka] Mathouše Vyšaty 1 zl.
Zůstává čistého statku 129 zl 1 gr 2 den. To dělíc na
2 díly, přijde každému po 64 zl 15 gr 4 ½ den.

Janovi sirotku na díl jeho zanechává se vinohrad v Husí hoře s půl boudou a půl presem za 60 zl. Zůstává se jemu ještě dodati 4 zl 15 gr 4 ½ den.
Ten vinohrad puštěn k užívání Kašparovi Kašnýmu, otčímu toho sirotka, do zrostu jeho a má toho sirotka při sobě chovati, na něj šaty jednati a dobře opatrovati.

Zuzanně na díl její odvedeno na statku n[ebožtíka] Jana Rožkového 64 zl 15 gr 4 ½ den. A tak díl její zouplna ukázán.
f 224b
Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato [ze] statku n[ebožtíka] Jana Rožkového 2 zl. Ty jsou dány písaři a ouřadu z dílu sirotčího od spravování statku.