Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 Dům nárožní Jana Skřičky

f 21a

Na kderýžto dům jest uvedeno z gruntu Jana Zámečníka podle kerchova nového k doplacení 80 zl, kterážto spravedlnost náleží osobám těmto:
Item nápadníkům nebožt(íka) Dubce do Radočovec 28 zl.
Item Janovi Zámečníkovi do Hodonína 52 zl.
Na to jest Jan Skřička do letha 91 položil 28 zl, z nichž vzal Jan Zámečník závdanku 10 zl a nápadníci nebožt(íka) Dubce do Radočovec 18 zl. A tak ještě těm nápadníkům se doplniti má od letha 93 a 94 10 zl, ty za ním zadržalé zůstávají. A mimo těch 10 zl zadržalých zůstává za Janem Skřičkou na těch 52 zl výš psané letha 94 zadrželých 2 zl. A od leta 95 při Vánocích rok po roku po 6 zl dopláceti zůstává 50 zl. Ty náleží Janovi Zámečníkovi do Hodonína.

Letha 94 položil Jan Skřička zadržalejch peněz za duom 12 zl. Z toho dáno do Radočovec 10 zl a Janovi Zámečníkovi dáno 2 zl.
f 21b
Letha 1595 Jan Skřička položil za grunth svůj Janovi Zámečníkovi do Hodonína 6 zl.
Letha 1596 Jan Skřička položil za grunth svůj Janovi Zámečníkovi do Hodonína 6 zl.
Letha 96 Jan Skřička položil za grunth peněz purgkrechtních Janovi Zámečníkovi do Hodonína 6 zl.

Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.