Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 Grunt Lukáše Kolečky

f 74

Leta Páně 1583 Lukáš Kolečků koupil podsedek svůj od Mikoláše Senického za 90 zl, na kderejž jest do letha [15]90 závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 30 zl a zadržel do letha [15]93 obci lhotské 6 zl, též více zadržel obci kněždubské 4 zl a ostatek od letha [15]94 dopláceti zůstává při Vánocích po 3 zl osobám těmto:
Item obci lhotské 7 zl.
Item obci kněždubské též náleží 43 zl. Ty jim jíti mají, když obec lhotská těch 7 zl vyzdvihnou též po 3 zl.
Letha [15]94 položil Lukáš Kolečků za grunth obci lhotské 3 zl.
Více položil Lukáš vejš psaný za grunth peněz purgkrechtních obci kněždubské 2 zl a obci kněždubské též položil 1 zl.
Letha [15]95 položil Lukáš Kolečků za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl. Z toho dáno obci do Lhoty 1 zl a obci kněždubské též dáno 2 zl.
Letha [15]96 položil Lukáš Kolečků za grunth peněz purgkrechtních 3 zl. Z toho vzala obec kněždubská 2 zl a obec lhotská též vzala 1 zl.
f 74
Leta [15]97 položil Lukáš Kolečků obci kněždubské za grunt svůj peněz purgkrechtních 3 zl.
Leta [15]98 položil Lukáš Kolečků za grunt obci kněž[dubské] 3 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Lukáš Kolečků za grunt svůj obci kněždubské 3 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Lukáš Kolečků za grunt obci kněždubské 3 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Lukáš Kolečků za grunt obci kněždubské 3 zl.

Téhož letha a za fojta [ut supra] Lukáš Kolečků prodal podsedek se 2 kusy rolí Pavlovi Šmatláňovýmu za summu 70 zl. Závdanku mu dal 6 zl, ostatek platiti má od letha 1602 po
3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kladivo, Pavel Slavičínský, Macek Martinků, Jan Šantrok S.R.S.A N.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Pavel Šmatláň za grunt obci kněždubské 1 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Černého položil Pavel Šmatláň za g[runt] obci kněždubské 3 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Pavel Šmatláň za g[runt] obci kněždubské 3 zl.

Pusté místo

Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Obci kněždubské předních peněz 25 zl.
Lukášovi Kolečkovi 32 zl.
Pavlovi Šmatláňovi 13 zl.

Letha 1611 za fojta Jana Šímy jakož náleželo obci kněždubskej na tomto g[runtě] předních peněz 25 zl, za ty peníze obce p[an] Jeremiáš Michálek odvedl na vinohradě Jíry Chudě v Leskovci 16 zl, kteréž ony osoby vyzdvihovati mají. A tak p[an] Jeremiáš Michálek nebude povinen platiti až od letha 1621 po 3 zl.
Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce jakož náleželo na tomto podsedku Lukášovi Kolečkovi 32 zl, ty jest prodal panu Jeremiášovi Michálkovi za hotových 3 zl. A tak tu nic nemá.
Více též skoupil pan Jeremiáš od Jíry Šmatláně,
f 75
kteréž mu po Pavlovi bratru jeho náležely, 18 zl za hotových
3 zl 15 gr. A tak tu již nic nemá a pan Jeremiáš Michálek ten podsedek zouplna a docela zaplacený, žádnému v ničem nezávadný má.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a Jíra Košík prodal zahradu slove Košíkovskú za humny ležící urozenému panu Jeremiášovi Michálkovi z Čachtic za hotových 34 zl. A tak ji má zouplna zaplacenú a za volnú odevzdanú.
Též druhou zahradu koupil pan Jeremiáš Michálek slove Prokšovskú vedle uličky ležící od Prokše Kosrby za hotových
40 zl. A tak ji má zaplacenú a za volnú a svobodnú odevzdanú.

Letha 1634 za fojta Martina Halíčka prodali ten grunt týž fojt a ouřad slove podsedek Jurovi Hlaváňovi za summu 12 zl bez závdanku, platiti jmá každoročně po 1 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinností všelijakých odbejvání vrchnosti a obci Matěj Durna, Václav Ryšánek SRSAN.

Pusté

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Klimka Kornúta prodán jest týž podsedek ze čtvrtí roli Matějovi Palovi za summu 15 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Ondra Čechů, Vácslav Kuša SRSN.