Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 Grunt Mikuláše Kozla

f 58a

Ten Mikuláš má podsedek po nebošce mateři svej zůstalý zaplacenej. A což Margetě sestře jeho na tom podsedku náleželo za díl její, Mikoláš vejš psaný, bratr její, louku pod rybníkem ležící a jalovici odvedl. A tak táž Margeta ani žádný jiný na Mikoláše výš dotčeného o nic více se potahovati nemá.

Letha [15]96 koupil podsedek nadepsaný Martin Zajíčků po Mikulášovi Kozlovi zůstalý za 20 zl. Závdanku položil 1 zl a ostatek platiti má od letha [15]97 po 1 zl až do vyplnění té sumy. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Zajíček, Jan Kučerka S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Martin Zajíčků s[irotkům] Kozlovým 1 zl.
Leta 98 položil Martin Zajíčků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuoláše Kozlového 1 zl.
Leta 99 za fojta Martina Vlkového jakož měl doplatiti Martin Zajíček na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kozlové[ho] 7 zl, takové peníze skoupil od Barbory, ženy téhož n[ebožtíka] Mikuláše Kozla, i po s[irotku] zemřelém, což naň připadlo summy 17 zl, dal jí ženě peněz hotových 2 zl. A tak týž Martin Zajíček má grunt svůj zouplna a docela zaplacený.
f 58b
Letha 1600 za fojta Martina Lišky Martin Zajíček prodal podsedek Jírovi Smutnému za summu 30 zl. Závdanku jemu dal
3 zl, ostatek platiti má od letha 1601 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti JMP Jan Holuš, Jíra Šavrdů S.R.S.A.N.
Jakož náleželo Martinovi Zajíčkovi na tomto g[runtě] mimo závdanku 27 zl, ty jest prodal Davidovi Holomkovému strejci za hotových 8 zl. A tak na tom gruntě Martin Zajíček nic nemá.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Smutný Davidovi Holomkovému strejci 1 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Smutný za g[runt] Davidovi Holomkovýmu strejci 15 gr.
Letha 1603 za fojta Matěje Škořupového položil Jíra Smutný za g[runt] Davidovi Holomkovýmu 2 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škořupového položil Jíra Smutný za g[runt] Davidovi Holomkovýmu 1 zl.

Letha 1606 za fojta Jana Hynkového Barbora zůstalá vdova po neb[ožtíkovi] Jírovi Smutným prodala podsedek ut s[upr]a Martinovi Vlkovýmu za summu 20 zl bez závdanku. Platiti má každého roku při Vánocích po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Jurků, Václav Němčanský SRSaN. Ta summa všecka náleží Davidovi Židu Holomkový[mu] strejci.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Martin Vlků za grunt Davidovi Holomkovýmu 2 zl.

Letha 1609 za fojta Jana Hynkového Martin Vlků prodal podsedek Václavo[vi] Dopitovi za summu 20 zl bez závdanku a pustil jemu, což zaplaceného měl Martin Vlků 2 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Susů a Jan Vašků S.R.S.A.N.
f 59a
Téhož letha za fojta ut s[upr]a položil Václav Dopito za grunt Davidovi Holomkovýmu 1 zl.
Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Václav Dopito za g[runt] Davidovi Holomkovýmu 1 zl.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Václav Dopito za g[runt] Davidovi Holomkovýmu dvojích peněz za rok 1611 2 zl.
Letha 1613 za fojta Václava Roškovýho položil Václav Dopito za grunt Davidovi Holomkovýmu 1 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Václav Dopito za g[runt] Davidovi Holomkovi Židu 1 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Václav Dopito položil za grunt Davidovi strejci Holomkovému 1 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Václav Dopito položil za grunt Davidovi strejci Holomkovému Židu 1 zl.

Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Václav Dopito prodal ten grunt Janovi Ratibořské[mu] za 24 zl. Závdanku dal 2 zl, placením po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Machura a Martin Kořenek SRSAN.
Letha ut s[upr]a Jan Ratibořský položil za grunt Davidovi strejci Holomkovému 1 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Jan Ratibořský položil za grunt Davidovi Holomkovému 1 zl.

[Pusté]

Letha 1630 za fojta Václava Rožka fojt a starší prodali ten g[runt] požár Bartkovi Krumbožilovi za summu 10 zl bez závdanku, platiti má jej po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Staněk Kamen a Valka Rutů S.R.S.N.

Letha 1635 za fojta Martina Šulíka prodal týž fojt a starší půl podsedku Martinovi Hanákovi za 10 zl, placení po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské i obecní odbejvání Martin Stehlík, Michal Vítků SRSAN.
f 59b
Letha 1640 za fojta Martina Šulíka položil Martin Hanák za g[runt] svůj 1 zl. Ten zůstává za ouřadem.
Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového Martin Hanák položil za grunt ročních peněz k obci tvarožnolhotské 1 zl.

Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Martin Hanák zešel z toho gruntu, tenž fojt a starší prodali zase ten podsedek
Martinovi Chropovskému ze čtvrtí roli za summu 10 zl. Placení obci tvarožnolhotské po 1 zl. Odevzdán. Rukojmě Jura Zapletal a Matěj Sadílek SRSaN.
Letha 1647 za fojta Jana Pecha položil za grunt ročních peněz k obci tvarožnolhotské 1 zl, totiž Martin Chropovský.
Leta 1648 za fojta Martina Šulíka Martin Chropovský položil peněz ročních obci tvarožnolhotské 1 zl.