Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 Sirotci neboštíka Matěje Jursového

f 21

Jménem Anna, táž Anna jest poddaná Jeho Mi[l]osti Pána ostrožského.
Vyhledalo se jí spravedlnosti po témž neboštíkovi Matějovi otci jejím 13 zl 20 gr 2 den. Ty peníze tomu sirotku jsou vyšlé a při právě zůstávají.
Též Zuzaně, mateři téhož sirotka, náleží mimo prvnější vyzdvižení ještě 1 zl 5 gr 2 den. Ty sou též při právě hotové.

Z obecních peněz vydáno ostatních peněz Zuzaně mateři, což jí náleželo 1 zl 5 gr 2 den. Sou zase z míšených peněz obci oplacené.
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového dáno Anně spravedlnosti vyšlé jí náležité na díl její 7 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého vydáno Anně na díl její spravedlnosti vyšlé 3 zl 10 gr.
Letha 1602 za fojta Martina Černého přijato na vyšlou spravedlnost 1 zl 15 gr. Ty sou vydány Anně na díl její.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového dodáno ostatek spravedlnosti vyšlé 1 zl 25 gr 2 den. A tak spravedlnost svou zouplna [a] docela vyzdvihla.