Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 Sirotci nebožtíka Jíry Miláčka

f 24a

Jest jich dvý, Martin a Staněk. Martin ten zradil ze dvora panského a nemálo Židům i panské čeládce pokradl, Staněk ten jest ženatý s vůlí panskou.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jíry Rakova oběma 20 zl.
Na to jest položeno 15 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích jest povinen pořadně pokládati po 3 zl.

Vydáno z těch 15 zl výš psaných:
Item Martinovi, když byl v službě ve dvoře panském, dáno 2 zl.
Item Staňkovi dáno na díl jeho 10 zl.

Letha [15]94 přijato od Jiříka Raka za grunth peněz purgkrechtních s[irotkům] napřed psaným 3 zl.
Jakož jest Martinovi, vejš psanému sirotku zběhlému, náleželo spravedlnosti 7 zl, ta jest odvedena sirotkům Jana Stožkova.
Letha [15]95 přijato od Jíry Rakova za grunth peněz purgkrechtních ost[atních] 2 zl. A tak za grunt doplaceno.
f 24b
Letha 1600 za fojta Jana Reskového dáno Jeho [Mil]osti Pánu peněz hotových po Martinovi, s[irotku] zběhlým, což je[mu] i po Staňkovi, bratru jeho zemřelém, přišlo 8 zl.
A tak ti sirotci žádné spravedlnosti nemají.