Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

90 Grunt Jana Miláčka

f 826a

Letha [15]93 Jan Miláček koupil jest podsedek svůj od Jana Kladivy za 44 zl, závdanku dal témuž Janovi Kladivovi 2 zl a ostatek dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl – 42 zl.
Z toho náleží osobám těmto:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Hlubockýho předních peněz 9 zl.
A Jakubovi Kabaňovi též náleží 33 zl. Ty se jemu pokládati mají, když sirot[ci] nebož[tíka] Martina Hlubockého 9 zl vyzdvihnou, též po 2 zl.
Letha [15]94 položil Jan Miláček za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]95 položil Vávra Střeblovský za grunth peněz purgkrecht[ních] 2 zl.

Letha [15]96 ten grunth ujal Jan Černý po Vávrovi Střeblovským za summu nahoře psanou 44 zl. Na to položil místo závdanku roční peníze 2 zl a ostatek platiti má od letha [15]97 po 2 zl.
Leta 1597 položil Jan Černý za podsedek svůj 2 zl.
f 826b
Leta [15]97 grunt napřed psaný prodán od Jana Černého Janovi Černému za tu summu, jakž jej sám koupil, 44 zl. Místo závdanku položil roční peníze 2 zl a Jan Černý jemu pustil, což zaplatceného jměl na témž gruntě 2 zl a ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Bartoň Režný, Bartoň Kelecký, Vašek Majůvkových slíbili R.S.A.N.
Téhož letha [15]97 pustil je[mu] Jan Miláček 2 zl a Vávra Střevlický též je[mu] pustil 2 zl.

Letha [15]98 Bartoň Režný jsouc rukojmě za svrchu psaný podsedek za Jana Černýho, když jest ten Jan Černý utekl, ujal jej v summě 34 zl bez závdanku, za kderejž platiti má od leta [15]98 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Vašek Majůvkových, Mikuoláš Bravenec, Jakub Sovalík, Blaha Žalosta S.R.S.N.
Leta [15]98 položil Bartoň Režný za grunt svůj 2 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hlubockýho ostatní 1 zl a Jakuob Kaváň ujal prvních peněz 1 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Bartoň Režný za g[runt] svůj Jakubovi Kaváňovému 2 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Bartoň Režný za g[runt] Jakubovi Kaváňovi 2 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Bartoň Režný za grunt Jakubovi Kaváňovi 1 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Bartoň Režný za grunt Jakubovi Kaváňovi 1 zl.

Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Bartoň Režný za grunt Jakubovi Kaváňovi 2 zl.
f 827a
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Bartoň Režný za g[runt] 2 zl. Ty přijal Petr Kaváň po Jakubovi bratru svém.

Pusté místo

Letha 1609 za fojta Martina Remšového ouřad kněždubský prodali podsedek požár ostalý po n[ebožtíku] Petrovi Kaváňovi Janovi Pechovému za sumu 16 zl bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Košík, Jíra Valný, Václav Makula SRSAN.
Na tom gruntě náleží těmto:
Janovi Kaváňovi předních peněz 10 zl.
Jírovi bratru jeho posledních peněz 6 zl.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce položil Jan Pechů za g[runt] Janovi Kaváňovi 2 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Jan Pechů za gr[unt] Janovi Kaváňovi 2 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlcového položil Jan Pechů za gr[unt] Janovi Kaváňovi 2 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jan Pechů za gr[unt] svůj Janovi Kaváňovi 2 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Jan Pechů za g[runt] svůj Janovi Kaváňovi ostatní peníze 2 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně Jan Pechů položil za grunt Jírovi Zedníkovi do Strážnice 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového ten Jan Pechů umřel a Tomáš Charuza pojmouc sobě Barboru vdovu za manželku položil peněz ročních na kostel strážnický od Jíry Zedníka z Stráž[nice] poručený 2 zl.

[Pustý]

Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja Tomáš Charuza položil a zůstává za úřadem 1 zl.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Tomáš Charuza položil za grunt svůj a zůstává za ouřadem 1 zl. Tyto peníze jsou na kostel strážnický oddány.