Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

90 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Bučka

f 226a

K tomu statku jsou sirotci 2, Jíra, Kateřina.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na čtvrt achtele vinohradu v Gruntích, kterýž drží Tomáš Fryštacký, zaplaceného 23 zl. Závdanku dal 1 zl, platiti má podle ourody po 3 zl až se předních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kutějkového do Strážnice 7 zl vyplatí.
V statku n[ebožtíka] Jana Menšíka dílu nedobraného mateře těch sirotků 19 zl.
Vína 1 ½ vědra prodáno za 4 zl 15 gr.
Summa statku 46 zl 15 gr.
Z toho statku zaplatiti se má do statku neb[ožtíka] Jana Vděka za zákupenství 2 zl.
Zůstává čistého statku 44 zl 15 gr.
NB. Více našlo se těm sirotkům na půl podsedku 73 Jíry Šubového peněz, což Václav, otec těch sirotkův, vyplatil
10 zl. Na to jest do letha 1615 přijato 8 zl, ty jsou všecky na chování Kateřiny sirotka vydány. A ještě z toho gruntu po letech se položiti má, jakož při gruntě zapsáno jest, 2 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato od Tomáše Fryštackého závdanku za vinohrad 1 zl.
Za 1 ½ vědra vína prodaného přijato 4 zl 15 gr.
Z toho dáno z dílu Kateřininého od chování jí 6 zl 15 gr.
Týž z dílův sirotčích od rozdílu písaři 4 gr.
NB. Tomáš Fryštacký sráží sobě na vinohradě v Gruntích, co sirotka malého při sobě tři leth choval až do letha 1610
15 zl. Ty se na zaplacení toho vinohradu srážejí.
f 226b
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jozefa Krakovského za grunt 1 zl. Vydán jest od chování malého sirotka.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Šubového za grunt 1 zl. Ten jest vydán na chování sirotka.
Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Mikuláše Rabáčka 1 zl. Ten jest vydán od chování sirotka malého.
Z statku Jana Menšíka dílu mateře toho sirotka za rok 1608, 1609 a 1610 přijato 3 zl. Ty sou vydány na chování sirotka malého.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Mikuláše Rabáčka za g[runt] 1 zl. Vydán jest na chování sirotka malého.
Od Tomáše Fryštackého přijato za vinohrad 3 zl. Ty jsou vydány na chování sirotka.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Mikuláše Rabáčka za grunt 1 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upra]a přijato od Mikuláše Rabáčka za g[runt] 1 zl.

Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Urbana Havránka za g[runt] 1 zl.
Letha 1615 za fojta Jíry Vávrového přiajato od Urbana havránka 1 zl. Ten jest vydán Thomášovi Fraštackýmu na chování sirotka.
Téhož letha za téhož fojta přinesl Thomáš výtah z register horenských, že jest položil za vinohrad ten za rok 1612, 1613 a 1614 5 zl 15 gr. Ty sou přijali fojt a starší na předměstí strážnickém.
Leta 1616 za fojta Ondry Žákového od Urbana Havránka přijato 1 zl.
Leta 1617 za fojta Martina Kašparového od Jury Šnalového přijato za grunt peněz ročních ostatních 1 zl. Ten 1 zl i lonský vydán na sirotka Tomášovi Fryštac[kému]. Již tomu s[irotku] tuto nenáleží nic.
NB. A jakož za JM Pánem zůstávalo dluhu na díl Jírů 4 zl, ty se jakožto po sirotku zběhlém z téhož dluhu snímají a k ruce JM Páně připisují. Ty se po letech vyzdvihovati mají, ostatek totiž.