Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

90 S[irotek] n[ebožtíka] Jana Nivnického.

f 199

K tomu statku jest sirotek Kateřina.
Vyhledalo se jí spravedlnosti toto:
Na vinohradě v Šumberku Staňka Knápka nápadu po Václavovi Řičicovi ujci jeho 27 zl, placením po 2 zl.
Na vinohradě v Karlové hoře Matěje Košmana 8 zl, placením po 1 zl. [Dopsáno: na místě Košmana drží ten vinohrad v Karlové hoře Jura Pastýř v Radějově, má jí platiti]
Na druhém vinohradě v týž hoře Jíry Pěnice 5 zl.
Summa statku 40 zl.
Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Tobiáše Polešovského na místě Staňka Knápka za Šumberk 2 zl.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho přijato od Thobiáše Polešovskýho za vinohrad v Šumberce 3 zl.
Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Thobiáše Polešovskýho za vinohrad v Šumberce 2 zl.

Ty sirotci jsou zběhlý a spravedlnost jejich k ruce Jeho [Mil]osti Páně jest obrácena a což na hotově bylo, to vyzdviženo i v registřích poraženo. Zuostává se ještě tej spravedlnosti mimo vyzdvižení 33 zl. Ta jíti má po letech.

Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového přijato od Thobiáše Polešovskýho za vinoh[rad] v Šumbergku 3 R. Z toho dáno Pavlovi a Martinovi Řičičářům do Skalice 2 zl.
Na to se v rejstřích horenských lhotských vyhledalo, že jim na témž vinohradě předních peněz od letha 1614 mimo tyto 2 zl, kteréž se jim vydávají, náleží 20 R. Ty jim jíti mají po 2 zl a na tyto sirotky Jana Nivnickýho po 2 zl.
f 199
Letha a za fojta napřed psaného přijato k ruce panské po sirotku zběhlým 1 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Pškavého Thobiáš Polešovský položil za vinohrad v Šumbercích 2 zl.
Ten vinohrad v Karlové hoře drží Jan Poutníků z Radějova a položil za něj peněz ročních 1 zl.
Letha Páně 1616 za fojta Jana Pškavého Thobiáš Polešovský položil za vinoh[rad] v Šumbercích 1 zl. Ten jest k ruce Jeho [Mil]osti Páně přijat.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Pavlového Thobiáš Polešovský položil za vinohrad k ruce JM Páně 2 zl.
A jakož jest těchto sirotků peněz na dluhu za JM Pánem zůstávalo 6 zl, ty se na díl Kateřinin vypisují a k ruce JM Páně jakožto po zběhlé obracejí.