Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

91 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Kloučka

f 228a

K tomu statku jsou sirotci 2, Anna, Kateřina.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 35 Jana Gybela zaplaceného 27 zl, placením od letha 1607 po 3 zl.
Vinohradu 2 grefty v Nepřejových zaplacený 10 zl.
Summa statku 37 zl.
To dělíc na 2 díly, přijde každému po 18 zl 15 gr.

Kateřině zanechává se na díl její v Nepřejových vinohrad 10 zl. Zůstává se jí dodati k doplnění dílu jejího 8 zl 15 gr.
Ten vinohrad puštěn k dělání a užívání Janovi Křižanovému, má jej dobře dělati a když Kateřina toho žádati bude, jí ho postúpiti.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana Gybela za grunt 2 zl. Anně vydáno na díl její 1 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Václava Vsetínského za grunt 1 zl. Z toho dáno Anně na díl její 15 gr a Kateřině též dáno 15 gr.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Václava Vsetínského za grunt 2 zl. Z toho dáno Anně 1 zl a Kateřině
1 zl.
f 228b
Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Václava Vsetínského za grunt 2 zl. Z toho dáno Anně 1 zl a Kateřině též 1 zl.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Jíry Zálešáka za grunt 2 zl. Z toho dáno Anně 1 zl a Kateřině 1 zl.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Řehoře Fryštackýho za grunt 2 R. Z toho dáno Kateřině 1 zl a Anně též 1 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Řehoře Fryštackýho za grunt svůj 2 zl. Z toho vzala Kateřina 1 zl a Anna též 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Řehoře Fraštackýho za g[runt] 2 zl. Z toho dáno Kateřině 1 zl a Anně též 1 zl.