Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

91 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Struhaře

f 304a

K tomu statku jsou sirotci 2, Václav, Eliáš a Anka mateř jejich třetí.

Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 45 Vaňka Kyněra zaplaceného na posledních penězích 20 zl 15 gr. Placením po 2 zl, když se na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Maliny 19 zl 15 gr vyplatí.
O jiném statku, aby více mělo býti, věděti se nemůže.

Z toho statku zaplatiti se má dluhu do peněz sirotčích míšených 2 zl 15 gr. Zuostává čistého statku mimo zaplacení toho dluhu 18 zl. To dělíc na 3 díly, přijde každému na jeho díl po 6 zl.

Jakož náleželo Eliášovi sirotku dílu jeho 6 zl, ta spravedlnost jakožto po sirotku zběhlým jest na Jeho [Milost] Pána obrácena. Act[um] za fojta Jíry Tkadlcového 1610.
Václavovi tolikýž náleželo dílu jeho 6 zl, za spravedlnost jakožto po zběhlým jest k ruce panské obrácena a po letech jíti má z grunthu 45 Vaňka Kyněra. Act[um] za fojta Jíry Tkadlce letha 1613.