Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

92 S[irotci] n[ebožtíka] Daniele Mokroše

f 305a

K tomu statku jsou sirotci 2, Jíra, Anka a Kateřina mateř jejich třetí.

Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 15 Jana Belfy zaplaceného na posledních penězích 72 zl. Placením po 4 zl, až se přední peníze vyplatí jmenovitě 28 zl.
O jiné větší spravedlnosti aby měla bejti, doptati se na ten čas nemůže.

Z toho statku tito dluhové platiti se mají jmenovitě:
P[anu] Janovi Skřičkovskýmu 3 zl.
Davidovi Holomkovi Židu 16 zl.
Jurkovi Poláčkovi 2 zl 15 gr.
Summa dluhuov 21 zl 15 gr. Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhuo[v] 50 zl 15 gr. To dělíc na 3 díly, dostane se každé[mu] na díl jeho po 16 zl 25 gr.