Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

92 S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Klimšového

f 202

K tomu statku jsou sirotci 2, Jíra a Jan a Rozina mateř jejich třetí.
Našlo se jim spravedlnosti toto:
Čtvrt achtele vinohradu v Šumbercích zaplacený v 15 zl.
Kravskýho odbytka 2 kusy za 9 zl.
Vína zůstalo 5 věder, tím sou dluhové pánu i jinýmu zaplacený.
Summa statku 24 zl.
Dělíc to na 3 díly, přijde na každý 8 zl.

Rozina mateř jejich vinohrady i dobytek kravský přijala v 24 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 8 zl, zůstává dopláceti sirotkům 16 zl, placením podle ourody po 2 zl.
Podsedek 30 za což se prodá, v tom má míti mateř spolu i s sirotky taky díl.

Příjem a vydání:
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Roziny mateře za dobytek 1 zl.
A odvedla sirotkům na Filipovi Vašinovi z Lideřovic v Šumberku 15 zl, platiti má od letha 1613 podle ourody po
1 zl.
Letha 1613 za fojta Vácslava Rožkového od Filipa Vašiny z Lideřovic za Šumberk přijato 1 zl.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Filipa Vašiny z Lideřovic za vinoh[rad] Šumberk přijato 1 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Pškavého od Mikuláše Adamového za grunt přijato 1 zl.
Od Bartoně Němcového na místě Filipa Vašiny za vinoh[rad] v Šumbercích přijato 1 zl.
Letha 1616 za fojta Jana Pškavého od Jury Vykúkala na místě Bartoně Němcového za vinoh[rad] v Šumbercích přijato 1 zl.
f 202
Leta Páně 1617 za fojta Martina Pavlového od Mikuláše Adamového za grunt přijato peněz ročních 1 zl.
Od Jury Vykoukala za vinohrad v Šumbercích 1 zl.