Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

93 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Braneckého

f 204

Jest sirotků 4, Anna, Martin, Zuzanna, Pavel a Johanka mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 40 s jednou čtvrtí roli činžové zapla[cených] 70 zl.
Achtel vinohradu v Šumbercích zaplacený za 100 zl.
Vína zůstalého od letha 1615 1 ½ b[ečky] po 22 zl činí
33 zl.
Kráva 1 jalovice za 4 zl.
Na vinohradě Jury Vávrového v Šumbercích dobrati 1 zl
15 gr.
Za JM Pánem vyšlejch peněz z s[tatku] n[ebožtíka] Jiříka Jurového 46 zl 7 gr.
19 oulů včel, počítaje každý po 22 ½ gr učiní 14 zl 7 ½ gr.
Summa všeho statku 268 zl 29 gr 3 ½ den.
Více mělo by se spravedlnosti najíti v Malé Vrbce z gruntu a vinohradu na Tasovsku. Na to se mají ouřad pilně vyptati a což se najde k tomuto statku, do rozdílu připsati dáti.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Malému Machovi 1 zl.
P[anu] Adamovi Šamberkovi za sůl 7 gr.
Otrubovi šenkýři 3 gr 3 den.
Masařům za maso 3 gr 3 den.
Obci dluhu 1 zl 10 gr.
Více Jelenovi Židovi do Strážnice 7 gr.
Janovi Hynkovi dluhu 16 gr.
Pavlovi Macháčkovému do Strážnice 2 zl 18 gr.
Summa dluhův 6 zl 4 gr 6 den.
Zůstává po zaplacení dluhů statku čistého za 262 zl 24 gr 4 ½ den. Dělíc tu summu na 5 dílů, dostane se každému po 52 zl 16 gr 6 den.
f 204
Martin ujal podsedek se čtvrtí roli činžové, jednu krávu, svinského 2 kusy, ječmene 2 m[ěřice], ovsa 4 m[ěřice], kadečkami a jiným domovním náčením v 70 zl.
Půl achtele vinohradu v Šumbercích v summě 50 zl.
Více 6 oulů včel po 22 ½ gr činí 4 zl 15 gr.
Summa což přijal 124 zl 15 gr.
Srazíc sobě dílu svého 52 zl 16 gr 6 den, zůstane doplatiti což přijímá 71 zl 28 gr 1 den, placením počna letha 1616 po
3 zl.

Johanka mateř jejich přijímá půl achtele vinohradu v Šumbercích v summě 50 zl.
Jalovici 1 ve 4 zl.
Více 6 oulů včel po 22 ½ gr činí 4 zl 15 gr.
Summa toho 58 zl 15 gr. Srazíc sobě dílu svého 52 zl 16 gr 6 den, dostane se jí doplatiti po 1 zl - 5 zl 28 gr 1 den.

Anna přijímá na díl svůj 5 v[ěder] vína za 11 zl.
Více 7 oulů včel po 22 ½ gr činí 5 zl 7 ½ gr.
Dluhu za Jeho [Mil]osti Pánem se jemu odkazuje 20 zl, dáno za ten dluh obilí.
Summa což Anna přijímá na svůj díl 36 zl 7 ½ gr.
Zůstává se jí dodati 16 zl 9 gr 1 ½ den.

Zuzanně Zanechává se každému
a Pavlovi dílu po 52 zl 16 gr 6 den.

To se jim na těchto věcech nachází:
Na Martinovi bratru jejich 71 zl 28 gr 1 den.
Na Johance mateři, což dopláceti má 5 zl 28 gr 1 den.
Dluhu za JM Pánem 26 zl 7 gr.
Na bečce vína, když se prodá 15 zl 25 gr 1 den.
Na vinohradě Jury Vávrového 1 zl 15 gr.
f 205
Příjem a vydání:
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Martin Braneckého položil za grunt, kterýž po otci svém ujal, peněz ročních 3 zl.
Od Johanky mateře za přebraný statek přijato 1 zl.
Ty 4 zl jsou vydány Anně do Radějova na díl její.
Za víno napřed položené, totiž za 1 b[ečku], přijato peněz 15 zl 25 gr 1 den.
Martinovi Braneckému půjčeno z peněz za víno utržených
2 zl. Má je oplatiti při posudku leta 1617.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlového Martin Braneckého položil za grunt 3 zl.
Od Johanky mateře za převzatý statek 1 zl.
Z toho dáno Anně do Radějova 1 zl 15 gr a na sirotky zanecháno 2 zl 15 gr.
Leta Páně 1618 za fojta Václava Vlkového od Martina Braneckého peněz ročních přijato 2 zl.
Z toho dáno Anně do Radějova 1 zl.