Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

93 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Mihala

f 232a

K tomu statku jsou sirotci 3, Jan, Martin a Václav.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Podsedek požár zaplacený za 20 zl.
Čtvrt achtele vinohradu v Gruntích za 40 zl.
Roubanice za Drahami za 3 zl.
Ondra Peterků za 2 vědra vína dlužen 3 zl.
Summa 66 zl.
Dělíc tu summu na 3 díly, přijde na každého po 22 zl.

Jan přijal podsedek a roubanici za Drahami za 20 zl. Zůstává se jemu dodati 2 zl.

Martin a Václav přijali na dvůj díl čtvrt achtele vinohradu v Gruntích a kus roubanice za 43 zl. Zůstává se jim dodati ještě 1 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1606 za fojta Jana Sovkova přijato od Ondry Peterky za 2 vědra vína 3 zl. Z toho dáno Janovi 2 zl, Martinovi 15 gr a Václavovi 15 gr. A tak oni svou spravedlnost vyzdvihli.
Jakož náleželo Martinovi půl vinohradu v Gruntích ve 21 zl 15 gr, takové peníze prodal Václavovi bratru svému za hotových 10 zl. A tak Václav bude míti ten vinohrad zaplacený.
f 232b
NB. Jan svrchu psaný zemřel a syna po sobě jménem Jana nechal. Náleží jemu spravedlnosti na gruntě Martina Michalova, strýce jeho 20 zl, platiti se má od letha 1608 po 2 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Martina Michalova Janovi ut s[upr]a náležitý za g[runt] 1 zl.
Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Martina Michalova za grunt dvojích peněz 4 zl.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Martina Michalova za g[runt] 2 zl.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Martina za grunt 2 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Martina Michalového za grunt 2 zl.